FANDOM


Snurretvist
Snurretvist

Snurretvisten er et insekt, som bor i Australia. Den er skinnende safirblå og knapt 1,5 cm lang, men beveger seg så raskt at gomper skjeldent legger merke til den, og ofte ikke trollmenn heller før de blir stukket. Snurretvistens vinger sitter på toppen av hodet og roterer under flyingen, slik at hele insektet snurrer rundt. Nederst har den en lang, tynn brodd. Virkningen av et snuurrevits-stikk er svimmelhet, fulgt av levitasjon. Generasjoner av unge hekser og trollmenn har prøvd a fange snurretvisten og tirre dem til å stikke for å oppnå disse bivirkningene selv om for mange stikk kan medføre ukontrollert sveving i dagevis, og i tilfeller med alvorlige allergiske reaksjoner, permanent. Tørkede snurretvist-brodder er i flere eliksirer og skal etter sigende også være en ingrediens i det populære godteriet Vrimleveps.

Bak kulisseneRediger

I Fabeldyr og hvor de er å finne i respons til innlegg om deres bruk som ingredienser i Vrimleveps skrev Ronny Wiltersen i margen "siste gang jeg spiser sånne, da"

OpptredenerRediger

Kilder:Rediger


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.