FANDOM


  1. OMDIRIGERING Mal:Mal:Tryllestav
  2. OMDIRIGERING Mal:Wandbox test
Spøkelse
.

Et Spøkelse avtrykk av sjelen til en avdød heks eller trollmann. Det er kun hekser og trollmenn som kan bli til spøkelser, og selv av dem er det bare et fåtall som kommer tilbake som spøkelser. Et spøkelse kan best beskrives som hverken død eller levende; på den ene siden er de ikke levende, for de har ingen av de egenskaper og kjennetegn som kjennetegner en levende trollmann eller heks, foruten utseendet, men samtidig er de ikke helt døde heller ettersom at de ikke har passert over til dødsriket. Spøkelser i den magiske verdenen kan ikke gjøre så mye grunnet at de ikke har noen fast form, men de kan påvirke sine umiddelbare omgivelser ved at lufta kan bli kald og tung, og de har evnen til å kommunisere med trollmenn og hekser. De fleste trollmenn og hekser som velger å komme tilbake som spøkelse har som oftest en frykt for det ukjente ved døden som grunn til at de kommer tilbake, men det har også vært tilfeller hvor magiske folk har kommet tilbake fordi har uferdige bedrifter å gjennomføre. I enkelte tilfeller kommer folk tilbake for å hevne seg på sine fiender; Stønne Stina som hjemsøker Galtvort, kom for eksempel tilbake fra de døde for å hevne seg på dem som mobbet henne. Det kulminerte i at Stina avbrøt brylluppet til Olivia Horn's bror, som førte til at Stina ble tvunget av Magidepartementet til å returnere til Galtvort, hvor hun har vært siden.

Spøkelser er usynlige for gomper, men gompene kan fremdeles føle nerværet til spøkelser. Mange gomper påstår også at de kan se og høre spøkelsene, men samtlige historiske tilfeller hvor dette har skjedd har vist seg å bare være oppspinn. Gomper som påstår dette er enten 1. En løgner som dikter opp spøkelsene, eller 2. En trollmann eller heks forkledd som en gomp som ønsker å vise seg frem, til tross for at dette er et klart brudd på internasjonale lover.

De mest kjente spøkelser er uten tvil spøkelsene som hjemsøker Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom.

Mest kjente spøkelserRediger

Se ogsåRediger

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.