Harry Potter
Advertisement

Ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom finnes det mange forskjellige spøkelser:

Huspøkelsene

Bilde av alle fire Galtvort spøkelsene fra v: Blodbaronen, Den trinne munken, Nesten hodeløse Nikk og Den grå dame

Hvert eneste hus på Galtvort har sitt eget husspøkelse, felles for dem alle er at de en gang var medlemmer i det huset de representerer. Man kan på mange måter si at de er representanter på vegne av husene, det er uvisst hvor lenge et huspøkelse bærer sin tittel.

Borgspøkelser

Rolle i serien

Se også

Advertisement