FANDOM


CoMCHPCard
Stell av magiske vesener

Stell av magiske vesener er et av valgfagene ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom, faget kan velges i det året elevene starter i tredje klasse.

Basis info om fagetRediger

Stell av magiske vesener blir lært til elevene fra de går i tredje klasse og oppover. Når de elevene som har valgt Stell av magiske vesener har tatt U.G.L.E i faget, kan de velge hvor vidt de ønsker å fortsette med faget til Ø.G.L.E nivå eller ikke. Både Harry Potter, Ronny Wiltersen og Hermine Grang tok faget fra tredje til femte klasse.

I 1993 var Monsterboka om monstre pensumbok i faget. Denne boka var svært aggresiv og forsøkte å angripe personer som åpnet den. Rubeus Gygrid gav den til Harry Potter i 3. klasse i forbindelse med bursdagen til Harry.

Læring Rediger

Før at Rubeus Gygrid ble lærer, var det kjent at Silvanus Kedelbrenn underviste i faget. I den tid da Gygrid var professor i Stell av magiske vesener viste han ofte elevene farlige dyr som Hippogriffer og Skrutter. En gang gav han elevene i oppdrag å finne ut hva struttene spiste, en annen gang lærte ham dem om Slubbermakk. Elevene har også fått lære om Dystraler, men den undervisningstimen ble ødelagt av Venke Dolorosa Uffert som holdt inspeksjon i Gygrids time akkurat da.

Lærere i fagetRediger

Fram til 1993 var det Professor Kedelbrenn som var lærer i faget, men som måtte gå av med pensjon. Rubeus Gygrid erstattet henne som lærer fra 1993 og lærte tredje klassingene om Hippogriffer i deres aller første time. Men etter at Draco Malfang ble skadet måtte Gygrid finne på noe langt tryggere undervisningsmateriale for elevene sine. Om Gygrid av en eller annen grunn var fraværende, ble Professor Gnureplank hans stedfortreder.

Elever som har tatt dette fagetRediger


Stell av magiske vesener
The Monster Book
Professorer: Silvanus Kedelbrenn · Rubeus Gygrid · Wilhelmina Gnureplank (vikar)
Pensumbøker: Monsterboka om monstre · Fabeldyr og hvor de er å finne
Stell av magiske vesener på Galtvort: Gygrids hytte · Den forbudte skogen · Stell av magiske vesener klasserom
Vesener studert: Hippogriffer · Slubbermakk · Salamandere · Sprengstjerta skrutter · Småtlere · Enhjørninger · Dystraler · Tretrytinger · Romper · Ildkrabber · Trasseler · Kataparder · Merrafyljer
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.