Stell av magiske vesener klasserom

Stell av magiske vesener klasserommet er hvor Silvanus Kedelbrenn underviste frem til 1993. Noen giftige snegler ble ivaretatt der, som rømte i 1991. Da Kedelbrenn pensjonerte seg, tok Rubeus Gygrid over og timene ble istedenfor holdt ved hytta hans.

Opptredener


Stell av magiske vesener
The Monster Book.jpg
Professorer: Silvanus Kedelbrenn · Rubeus Gygrid · Wilhelmina Gnureplank (vikar)
Pensumbøker: Monsterboka om monstre · Fabeldyr og hvor de er å finne
Stell av magiske vesener på Galtvort: Gygrids hytte · Den forbudte skogen · Stell av magiske vesener klasserom
Vesener studert: Hippogriffer · Slubbermakk · Salamandere · Sprengstjerta skrutter · Småtlere · Enhjørninger · Dystraler · Tretrytinger · Romper · Ildkrabber · Trasseler · Kataparder · Merrafyljer
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.