Storinkvistor var en stilling som ble opprettet ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom etter at Utdanningsdirektiv nr.23 ble undertegnet høsten 1995. Det var Venke Dolorosa Uffert som fikk stillingen som storinkvistor. Storinkvistoren skulle kontrollere at de ansatte ved skolen underviste etter retningslinjene til Magidepartementet.

Historie

Sent på høsten i 1995 undertegnet Uffert Utdanningsdirektiv nr.24, med dette direktivet ble all sammenkomst av studenter mellom tre eller flere studenter slått hardt ned på. For å ha lov til å møtes i store grupper, som f.eks. for skolens rumpeldunklag, måtte man søke til Uffert om lov.

Uffert opprettet også en egen gruppe studenter, en Inkvistorialtropp for å lettere kontrollere at studentene holdt regelverket. Inkvistorialtroppen fikk blant annet myndighet til å trekke fra huspoeng. I 1996 misbrukte Draco Malfang denne rollen til å trekke Griffing minst 50 poeng.

Rakel Rummelfiold og Rubeus Gygrid ble satt på "prøve" etter at Uffert hadde inspisert dem. Rummelfiold fikk sparken fra stillingen sin som professor i Clairvoyanse, mens Gygrid ble trolig reddet av Albus Humlesnurrs tilstedeværelse. Etter at Humlesnurr tok på seg skylden for å ha opprettet Humlesnurrlegionen og dermed fant det best å forlate skolen, fant Gygrid ut at han ville bli sparket av Uffert.

Denne artikkelen er en stubb. Du kan hjelpe ved å redigere artikkelen.

de2:Großinquisitorin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.