Pensieve.jpg
Tanketank
Humlesnurr: "Det er da jeg bruker tanketanken. Alt som skal til, er å hente de overflødige minnene ut fra hjernen , over i tanken og siden se nærmere på dem etter behov. Det blir enklere å skjelne mønstre og forbindelser når de er i den formen, skjønner du."
Harry: "Mener De... at de greiene der er tankene Deres?"
Humlesnurr: "Ja visst."
Albus Humlesnurr til Harry Potter[src]

En tanketank er en innretning der trollmenn og hekser kan oppbevare tankene sine dersom de har for mange tanker. Albus Humlesnurr hadde en slik tank stående på sitt kontor ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom.

En tanketanks viktigste bruksoppgave er til å oppbevare tanker og minner som en heks eller trollmenn ikke ønsker å bære på i deres eget hode; den kan også brukes til å fremvise minner og tanker til andre.

Historie

I 1995 - 1996 fikk Severus Slur låne tanketanken til Albus Humlesnurr da han hadde timer i psykoblokk med Harry Potter. Etter at Slur ble hentet av Draco Malfang for at Slur skulle bli med å få ut Røsli fra et toalett i femte etasje, benyttet Harry seg av anledningen til å utforske Slurs minner. Harry fikk se et minne fra den gang Slur var elev i femte klasse ved Galtvort og tok U.G.L.E. Han fikk se hvordan hans egen far og Sirius Svaart plaget Slur og at faren brukte Levitacorpus på Slur etter at Potter selv ble utsatt for Sectumsemper fra Slur. Da den voksne Slur fant ut hva Harry hadde gjort ble han rasende på Harry og Harry fikk beskjed om at han ikke mer var ønsket på Slurs kontor. I 1996 benyttet Albus Humlesnurr tanketanken til å vise Harry Potter minner han hadde om den unge Tom Venster. Disse minnene var til hjelp for å forklare hvordan Venster hadde gått fra å være en barnehjemsgutt til å bli den mest fryktede trollmannen i historien.

Like før Severus Slur døde i 1998 gav han noen viktige minner fra barndommen og voksenlivet til Harry for at Harry skulle forstå at Slur egentlig var på den gode siden og at han hele tiden hadde beskyttet Harry fordi han hadde elsket Harrys mor, Lilly.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.