FANDOM


Terris Bulter var en trollmann som var student ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Under valgseremonien ble han sortert til Smygard. I skoleåret 1991-1992 hadde han posisjonen som speiderRumpeldunklaget til Smygard, en posisjon som senere ble overtatt av Draco Malfang.

Opptredener


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.