I sitt syvende år på Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom har de mannlige elevene muligheten til å bli topptillittsmann. En topptillittsmann er en uhyre viktig stilling, som blant annet har litt ansvar for prefektene. I motsetning til prefektene er det kun en topptillittsmann. Det er vanligvis elever som har vært Prefekter som blir topptillittsmenn, men det finnes unntak hvor elever som tidligere ikke har vært prefekt, blir valgt til topptillitsmenn. Et kjent eksempel på dette var med Jakob Potter I

Topptillitsmannen har en svært viktig rolle i den daglige driften av Galtvort. Ikke bare har han, i samarbeid med Topptillitskvinnen, ansvaret for å koordinere skolens prefekter, de har også ansvaret for mer alvorlige oppgaver; det er Topptillitsmannen, og Topptillitskvinnen, sin jobb å bistå skolens ansatte i krisesituasjoner hvor det behøves. Da Sirius Svaart brøt seg inn på Galtvort, var det eksempelvis deres ansvar å vokte over elevene, og bistå lærerne ved Galtvort i søket etter den rømte fangen.

Topptillitsmannen kan, i likhet med Topptillitskvinnen, bli tillagt andre arbeidsoppgaver etter behov av skolens rektor eller rektorinne.

En lik stilling kunne også de kvinnelige studentene bli utnevnt til, nemlig Topptillitskvinnen.

Liste over kjente topptillittsmenn

Se dessuten

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.