FANDOM


"Han store tror jeg heter Torfinn Røwle."
Ronny Wiltersen i 1997, etter at de stoppet Dødseterne.[src]
Torfinn Røwle var en trollmann som var medlem av dødseterne under Den andre trollmannskrigen. Torfinn
Torfinn Røwle

Torfinn Røwle

var med å kjempe i flere slag i Den andre trollmannskrigen, som Slaget ved Astronomitårnet, der han drepte en annen dødseter, Gissik, satte fyr på Hytta til Rubeus Gygrid og torturerte Harry Potter. I 1997 sporet han og Antonin Dolohov opp Harry Potter, Hermine Grang og Ronny WiltersenTottenham Court Road, men dødseterne ble bekjempet og minnene ble modifisert av Hermine slik at trekløveret kunne komme seg unna. Etter denne tabben, ble Røwle straffet av Voldemort. Røwle var også med å kjempe i Slaget om Galtvort. Det er uvisst hva slags tilstand Røwle er i etter krigen, men det er trolig at han ble sendt til Trollmannsfengselet Azkaban for sine handlinger.

BiografiRediger

Den andre trollmannskrigenRediger

Røwle var en av Fyrst Voldemorts dødsetere som var med å kjempe i Den andre trollmannskrigen. Det er uvisst om Røwle også var med å kjempe i Den første trollmannskrigen, og dersom han var om han da ble fengslet eller unngikk fengselsstraff. Det er sannsynlig at han var blant dødseterne som ikke lette etter Voldemort etter hans fall.

Slaget ved AstronomitårnetRediger

Da Galtvort ble angrepet i juni, 1997 var Røwle blant dem som angrep skolen; han stod på nedsiden av Astronomitårnet, i borgens hoveddel og kjempet mot forsvarere ved å sende forbannelser i alle retninger. Da Røwle forsøkte å sende en Mordforbannelse mot Remus Lupus, bommet han og traff dødseteren Gissik istedenfor. Senere i slaget, traff Røwle taket med en annen forbannelse mens han duellerte mot Dult, noe som førte til at murpuss falt ned.


Dødsetere
Leder:
Voldemort
Medlemmer i Dødsetere
Alekto Misfall · Argel Misfall · Augustus Rottenroll · Antonin Dolohov · Averson (I) · Averson (II) · Bartemius Kroek jr. · Bellatrix DeMons · DeMons · Draco Malfang (hoppet av) · Ellmann Rosinius · Gissik · Gurgel · Igor Karkaroff (hoppet av) · Juksom · Krabbe · Lucifus Malfang (hoppet av) · Multiplom (I) · Multiplom (II) · Nokk · Petter Pittelpytt (hoppet av) · Radamsus DeMons · Regulus Arcturus Svaart (hoppet av) · Rodolfus DeMons · Scharff · Severus Slur · Torfinn Røwle · Trassel · Wolmer McKnife · Winther · Øxodd
Allierte til dødseterne
Golgorosk · Grylius Gurgel · Fenris Vargar · Narsissa Malfang (hoppet av) · Quirinus Krengle · Skabbers · Venke Dolorosa Uffert · Vincent Krabbe
Andre kontakter
Desperanter · Jøtuler (under kontroll av Golgorosk) · Hukere · Registreringskontoret for Gompefødte · Varulver


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.