FANDOM


Trassel var navnet på en trollmann som var medlem av dødseterne. Han kjempet i Den første trollmannskrigen og tok livet av Marlene McMester og familien hennes, Trassel ble sendt til Azkaban for sine ugjerninger. Etter at Voldemort returnerte i 1995, rømte Trassel fra Azkaban. Han kjempet i flere slag i Den andre trollmannskrigen, inkluder Kampen i Søndre Syting og Bakholdet i Lunekjær huset. Trassel var dessuten med å kjempe i Slaget om Galtvort. Etter at Voldemort ble beseiret for godt, ble Trassel enten drept eller returnert til Azkaban.

BiografiRediger

Den første trollmannskrigenRediger

I Den første trollmannskrigen, drepte Trassel Marlene McMester og familien hennes. For ugjerningen sin, ble han før eller i 1981 sendt til Azkaban.

Tidlig krigRediger

I 1996 var Trassel blant dødseterne som rømte under masserømningen fra Azkaban. Kort tid etter ble Trassel arrestert på ny, men klarte å rømme med Svinton Slipprush.

27. juli i 1997 deltok Trassel i Kampen i Søndre Syting, der han fulgte etter Hermine Grang, som var forkledd som Harry Potter og Nestor Bindebolt som hekset ham.

I begynnelsen av august det samme året, ble Trassel på ny arrestert for dødseterhandlinger.

Fallet til MagidepartementetRediger

Den 1. august i 1997 falt Magidepartementet under makten til dødseterne og Trivius Fjoth Fjolne (under Befaliusforbannelsen) ble utnevnt til Magiminister.

Da det dødseterstyrte Magidepartementet ordnet i stand en ny masserømning, rømte Trassel på ny fra Azkaban.

Trassel startet å arbeide i Avdelingen for Magisk jus som en overordnet for Mafalda Hopstok. Det virker som om at han hadde noe innflytelse i Registreringskontoret for gompefødte som hadde blitt opprettet samme år, siden han fikk velge hvilken ministeransatt som stenograf i rettsakene mot de gompefødte.

Bakholdet i Lunekjær husetRediger

Tidlig i 1998 dro Trassel og Scharff til hjemmet til Xenofilius Lunekjær, fordi Xenofilius hadde sendt beskjed om at Harry Potter var i huset hans.

Innbruddet i FlirgottRediger

Senere på året, møtte Trassel på Hermine Grang, utkledd som Bellatrix DeMons, og gikk med henne til Flirgott, der han uttrykte forrakt overfor gompefødte og gnomer. Harry satte Trassel under Befalius forbannelsen for å gjøre innbruddet deres i DeMons hvelvet lettere, og sendte Trassel for å gjemme seg.

Slaget om GaltvortRediger

Den 2. mai, 1998, dagen etter innbruddet i Flirgott, tok Trassel del i Slaget om Galtvort. I slaget kjempet Trassel mot Parvati Patil. Det er uvisst hvorvidt Trassel overlevde krigen, men dersom han gjorde det er det sannsynlig at han nok en gang havnet i Azkaban.

OpptredenerRedigerDødsetere
Leder:
Voldemort
Medlemmer i Dødsetere
Alekto Misfall · Argel Misfall · Augustus Rottenroll · Antonin Dolohov · Averson (I) · Averson (II) · Bartemius Kroek jr. · Bellatrix DeMons · DeMons · Draco Malfang (hoppet av) · Ellmann Rosinius · Gissik · Gurgel · Igor Karkaroff (hoppet av) · Juksom · Krabbe · Lucifus Malfang (hoppet av) · Multiplom (I) · Multiplom (II) · Nokk · Petter Pittelpytt (hoppet av) · Radamsus DeMons · Regulus Arcturus Svaart (hoppet av) · Rodolfus DeMons · Scharff · Severus Slur · Torfinn Røwle · Trassel · Wolmer McKnife · Winther · Øxodd
Allierte til dødseterne
Golgorosk · Grylius Gurgel · Fenris Vargar · Narsissa Malfang (hoppet av) · Quirinus Krengle · Skabbers · Venke Dolorosa Uffert · Vincent Krabbe
Andre kontakter
Desperanter · Jøtuler (under kontroll av Golgorosk) · Hukere · Registreringskontoret for Gompefødte · VarulverAnsatte i Avdelingen for magisk jus
Ledere av Departementet
Bartemius Kroek sr. · Amelia Beining · Trivius Fjoth Fjolne · Øxodd · Justus Pilliwickle
Svartspanerkontoret
Sjefer: Groff Rovart · Rufus Grimst · Harry Potter
John Dandel · Alinda Langballe · Frank Langballe · Nilus Langballe · Alastor Bister · Kneising · Wildt · Nestor Bindebolt · Nymfadora Dult · Ronny Wiltersen · Wisling · Uidentifiserte svartspanere · Uidentifisert mannlig svarspaner på Galtvort · 3 Uidentifiserte svartspanere på Galtvort
Øvrig personale
Minerva McSnurp · Elphinstone Urquart · Alastor Gumboil · Arnold Pesegod · Mafalda Hopstok · Forloveden til Honaria · Rufus Bloeuf · Puddelmann · Hermine Grang · Trassel · Bostolf Okkermann · Arthur Wiltersen · Dempster Wiggleswade · Overordnet for Mafalda Hopstok · Arthur Wiltersens ti underordnede
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.