Advertisement

Trollmannsverdenen

Dette er plassen alle Trollmenn og hekser lever. den er ikke usynlig for gomper, men de som lever her gjør sitt beste for at de ikke får vite om den.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.