"Den andre het Alteda, og hun var blitt berøvet sitt hjem, sitt gull og sin tryllestav av en ond trollmann."
Skalden Skurre, Fontenen for fryd og framgang.[src]

Dette er en fiktiv tryllestav som tilhørte Alteda fra trollmannseventyret Fontenen for fryd og framgang, av eventyrforfatteren skalden Skurre. Materiale og lengde på tryllestaven er ukjent. Den ble stjålet av en ond trollmann, sammen med Altedas hjem og penger.

Opptredener


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.