FANDOM


Ubryterløfte går ut på at to eller flere personer inngår en avtale der en av partene akter å fullføre en oppgave. Dersom personen som aksepterer avtalen bryter den vil personen dø. For å lage ubryterløfte må de to personene som inngår løfte ta hverandre i hendene mens en tredje person utfører en formel som gjør at løftet er gyldig.

HistorieRediger

I 1996 inngikk Narsissa Malfang og Severus Slur et ubryterløfte i forbindelse med at Draco Malfang var blitt dødseter og måtte fullføre oppdrag fra Voldemort. Dette ubryterløftet gikk ut på at Severus måtte ta over for Draco dersom han ikke klarte å gjennomføre oppdraget han var blitt satt til.

Denne artikkelen er en stubb. Du kan hjelpe ved å redigere artikkelen.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.