FANDOM


Uffelen utviklet seg på Mauritius. Det er en rund, dunfjæret fugl som ikke kan fly, men har sin egen, meget spesielle måte å ungå farer på: Den kan forsvinne i et fjærblaff og dukke opp ett helt annet sted(en evne den deler med føniksen). Interessant nok har gompene tidligere visst at uffelen fantes, skjønt de lalte den dronte. Ettersom gompene ikke visste om uffelsens evne til å forsvinne ved behov, tror de at det er de som har utryddet arten, Idet dette ser ut til å ha medført økt bevissthet blant gompene om farene ved å utrydde sine medskapninger, har Det internasjonale hekseriforbundet ikke sett noen grunn til å gjøre gompeverdenen oppmerksom på at uffellen/dronten fortsatt finnes.

Denne artikkelen er en stubb. Du kan hjelpe ved å redigere artikkelen.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.