FANDOM


Images_%2832%29.jpg
Ugle
Ugler er store fugler som ofte blir brukt til kjæledyr i magiverdenen. De blir brukt til å sende brev eller meldinger til folk. Ugler er vanligvis i to forskjellige farger; brun og hvit.

I butikken Magimenasjeriet i Diagonallmenningen kan man kjøpe ugler. Det var sannsynligvis der Hedvig, ugla til Harry Potter ble kjøpt av Rubeus Gygrid i 1991.

Uglene er et av dyrene det er lov å ta med inn på Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. De andre dyrene er katt og frosk. Harry knyttet et nært bånd til sin egen ugle, og ble svært trist da den ble drept av Mordforbannelsen da han selv skulle bli reddet fra dødseterne den 30. juli i den syvende boka.

Denne artikkelen er en stubb. Du kan hjelpe ved å redigere artikkelen.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.