Norm-438306cb6f12c-Harry+Potter.jpeg

"Luna, Ormsvans, Tasselabb & Horn
Leverandører av hjelpemidler for magiske ugagnskråker
har den glede å presentere
UKRUTTKARTET
"
—Ukruttkartet[src]

Ukruttkartet ble laget i 1975 og viser alt ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Kartet viser ikke bare klasserommene, korridorene og alle steder på Galtvort, men også hemmelige passasjer ut fra borgen.

Man kan også se hvor forskjellige personer er hen i borgen og hva de gjør hele tiden ved at man ser personens navn et sted på kartet. Kartet kan også vise navnet til en Animagus, noen som er gjemt under en usynlighetskappe samt personer som har tatt Polyksir. Da Ronny Wiltersen, Harry Potter og Hermine Grang i 1994 snek seg til Gygrids hytte, kunne Remus Lupus se dem selv om de var under Usynlighetskappen til Harry. For å bruke det må man si: Jeg lover på tro og ære at jeg er ute på røvestreker.

Historie

Skapelse

Ukruttkartet ble laget av Jakob Potter I (Horn) , Sirius Svaart III (Tasselabb), Remus Lupus (Luna) og Petter Pittelpytt (Ormsvans) i 1975 (mens de enda var elever ved Galtvort). De fire gikk ofte under navnet: Ukruttene, kartet var svært godt brukt av de fire, men på et eller annet tidspunkt ble det konfiskert av Argus Nask.

Fred og Frank Wiltersen

I 1990 ble kartet stjålet fra Nask av Fred og Frank Wiltersen, de to gav kartet videre til Harry Potter i 1993

1993 - 1995

Harry brukte kartet store deler av sin tid som student ved Galtvort, spesielt mye brukte han det da han skulle finne veien til Galtvang i 1993. Etter at Professor Slur i 1993 fikk se kartet, ba ham Lupus om å komme å se på det, Lupus som kjente igjen kartet med engang tok det med seg og beholdt det en stund. På slutten av skoleåret fikk Harry det tilbake, da Lupus ikke lenger hadde behov for det.

I sitt fjerde år ved skolen, brukte Harry kartet til å finne veien til Prefektbadet slik at han kunne løse gåten om den andre oppgaven i Tretrollmannsturneringen. Da Harry gikk ned trappen mot inngangshallen mistet han kartet, som nesten ble fanget av Severus Slur, heldigvis kom Alastor Bister akkurat da, noe som gjorde at Alastor (Bart Kroek jr.) påstod at det var hans. Kroek spurte siden om å låne kartet av Harry, men måtte gi det tilbake da det ble avslørt hvem han virkelig var.

1996 - 1997

Som sjetteklassing brukte Harry mye av sin tid på å studere hva Draco Malfang foretok seg. Under denne studeringen fant han ut at Draco forsvant fra kartet endel. Årsaken til det ble ikke avslørt før han ba Husnissen Noldus om å spionere på sin tidligere herre. Noldus fortalte Harry at Draco forsvant til Nødvendeligrommet (et rom som ikke var tatt med på kartet), det er usikkert om hva grunnen til dette kan være.

Mens Harry lette etter Dødstalismanene kikket han ofte på kartet for å finne ut hva Gulla Wiltersen holdt på med.

Bruk

Kartet ser når det et er helt tomt ut bare ut som et tomt pergament, for å få kartet til å vise seg må man si: "Jeg sverger på tro og ære at jeg er ute på revestreker". For å skjule det som står på kartet igjen kan man si "Ugagn utført".

Noen ganger kan det hende at kartet kommer med ærekrenkelser, dette hender dersom en person prøver å finne ut hva det er. Det var dette som skjedde med Severus Slur i 1994 da han forsøkte å finne ut hva Harry hadde på pergamentet sitt: "Hr.Luna overbringer professor Slur sine beste hilsener og ber ham vennligst trekke den abnormt store nesa si ut av andre folks affærer". "Hr.Horn er enig med hr.Luna og vil forøvrig tilføye at professor Slur er en stor drittsekk. "Hr.Tasselabb vil gjerne gi uttrykk for sin forbløffelse over at en slik idiot kan bli lærer." "Hr.Ormsvans ønsker professor Slur en fortsatt god dag, og vil ellers råde ham til å vaske håret, den slimålen."

Dersom personen som har kartet ønsker å komme seg igjennom en hemmelig passasje med et passord, viser kartet passordet. Fred hadde I hans 3. klasse fortalt han passordet til den ene Gangen til honningslurpUgagn utført

Opptredener


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.