Undre Galdrelaugseksamen

Undre Galdrelaugseksamen, eller bare U.G.L.E som det ofte kalles er den eksamenen man tar på slutten av sitt femte år ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Eksamenene blir ledet av sensorer fra Heksingeksamens-kommisjon, og hver enkelt sensor får ansvar for sine grupper med elever. Det er resultatet av disse testene som bestemmer om en person kan gå videre med faget i sitt sjette og syvende år ved Galtvort. Disse eksamene er også viktige med tanke på en heks eller trollmanns fremtidige karriere, da gode karakterer i disse eksamene, kombinert med eksamenskarakterene fra syvårseksamene, kan avgjøre hvorvidt en kan ha sjanse til å få jobbe i prestisjetunge avdelinger innenfor Magidepartementet.

Eksamener

De aller fleste av eksamenene er delt inn i praktiske og teoretiske deler, man har faktisk bare noen få unntak: Magihistorie og Oldruner. Eksamenene blir tatt i de fagene eleven har hatt opp til sitt femte år (med unntak av de som eleven selv har droppet ut av). Akkurat som i den "gompiske" delen av verden, er det sensorer fra et departement som vurderer elevenes arbeid. Disse sensorene er utpekt av Magidepartementet, og vurderer resultatet fra midten av juni til midten av august.

Om en elev kan få fortsette med et fag eller ikke er opp til den enkelte lærer ved Galtvort å bestemme. Vi har fått vite at Minerva McSnurp minst venter en "bedre enn ventet" for at elevene skal få fortsette med hennes fag, Transfigurasjon. Mens andre som f.eks. Severus Slur minst ventet en "strålende" for at elevene kunne fortsette med Eliksirer.

Karakterer

Som alltid er det seks forskjellige karakterer som blir gitt, alt etter hvilken kompetanse eleven har i faget.

Ståkarakterer

  • S - Strålende
  • B - Bedre enn ventet
  • A - Akseptabelt

Strykkarakterer

  • D - Dårlig
  • Y - Ynkelig
  • T - Troll

Mulige fag å ta U.G.L.E i

Det er mulig å ta U.G.L.E i alle fagene man studerer på Galtvort, det vil si følgende fag:

Obligatoriske fag: Astronomi, Eliksirer, Formler, Forsvar mot svartekunster, Magihistorie, Transfigurasjon, Urtologi

Valgfag: Aritmatikk, Clairvoyanse, Gompologi, Oldruner, Stell av magiske vesener og Eliksirer.

Kjente sensorer

Se også

Ø.G.L.E

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.