FANDOM


Utdanningsdirektiv nr. 22 ble undertegnet 22. august i 1995. I utdanningsdirektivet fastslås det at dersom sittende rektor ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom ikke selv klarer å finne en kandidat til en ledig lærerstilling vil magiministeren kunne finne en passende kandidat.

Da Albus Humlesnurr i 1995 ikke klarte å finne en som ville ha stillingen som professor i Forsvar mot svartekunster tok Kornelius Bloeuf ansvaret for å finne en og ansatte Venke Dolorosa Uffert. Denne tildelingen førte til at Uffert endret totalt på undervisningen i Forsvar mot svartekunster.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.