Utdanningsdirektiv nr. 23 ble undertegnet høsten 1995 av Kornelius Bloeuf. Med dette direktivet ble det bestemt at

Utdanningsdirektiv nr. 23

det skulle ansettes en Storinkvistor ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Storinkvistoren hadde myndighet til å kontrollere de andre professorene ved skolen holder et tilfredstillende nivå. Det var Venke Dolorosa Uffert som fikk stillingen som storinkvistor.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.