Harry Potter
Advertisement
"Bister hadde gitt dem en så vanskelig prøve i vådeavverging at mange hadde fått mindre skader. Harry for sin del hadde et så hardnakket tilfelle av blafreøre at han måtte holde dem fast med begge hender da han gikk fra timen."
—Beskrivelse[src]

Vådeavverging er øvelsen om å avverge våder, slik som Blafreørevåden. Vådeavverging er en del av fjerde klasse Forsvar mot svartekunster pensumet på Galtvort.

Opptredener[]

Advertisement