Harry Potter
Advertisement
Imgres.jpeg
Valghatten

Valghatten er en magisk hatt som har evne til å bestemme hvilket av de fire husene ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom en ny elev passer inn i. Hatten tilhørte opprinnelig Gudrik Griffing, en av de fire grunnleggerne av Galtvort. Hatten blir oppbevart på rektors kontor ved Galtvort når den ikke er i bruk. Da Harry Potter gikk i andre klasse ved Galtvort, testet han valghatten en gang til for å finne ut om han var plassert i rett hus.

Når elevene for aller første gang ankommer Galtvort, blir de stilt opp alfabetisk og en etter en går de frem for å bli sortert til riktig hus. Enkelte ganger er det vanskelig for valghatten å bestemme seg, og den tar som regel hensyn til personens egne ønsker (noe den gjorde med Harry Potter i 1991). Når hatten endelig får bestemt seg, skriker den ut hvilket hus eleven tilhører.

Historie[]

Tidligere år[]

Valghatten ble sydd for godt over 1000 år siden, og var opprinnelig hatten til Gudrik Griffing. I forbindelse med grunnleggingen av Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom, var det behov for en tredje part som kunne velge elevene til riktig hus, etterhvert falt valget på Griffings hatt. De fire samarbeidet med å gi valghatten evne til å tenke, på den måten fikk Valghatten evnen til å velge elever til det riktige huset selv flere århundrer etter at de fire grunnleggerne var døde. På begynnelsen av hvert skoleår, blir valghatten satt på en trekrakk med tre bein, slik at ssnsjjsjsValghattens sanger

1991[]

Scroll.jpg

1994[]

Scroll2.jpg

1995[]

I gammel tid, da jeg var ny

og alle ark var blanke,

bygdes vårt Galtvort på fruktbar grunn

av fire med samme tanke-

forenet om et felles mål,

besatt av en drøm de delte;

Å skape en skole som ingen før,

hvor lærdom og visdom dvelte.

En magisk skole for magisk folk,

det ville de sammen bygge,

og aldri drømte de fire da

om spittelsens mørke skygge.

For var det slike venner skapt på jord

som Smygard og Griffing? Selv om

vennskapet visst ble holdt like høyt

Ravnklo og Håsblås imellom?

Og likevel kunne det gå så galt!

Hvordan kan slikt vennskap sprekke?

Jeg var der, jeg så det, så lytt og lær

og la dere rett forskrekke.


Smygard sa: "La oss kun ta dem

hvis blod og slekt er purest"

Men Ravnklo sa: "Nei, ta dem som

allerede har vist seg lurest!"

Og Griffing sa: "Djerve,dristige folk-

la oss heller satse på slike!"

Men Håsblås sa: "Slipp alle inn!

Her bør alle slags være like."


Først skapte slik mislyd ingen strid.

Ingen enhet gikk til grunne

når de fire grunnla hvert sitt hus

hvor hver enkelt av dem kunne

ta inn den slagsen de helst ville ha.

Slik satte hver kursen stedig:

Smygard tok kun slike fullblods som

var som han, like slu og snedig;

Ravnklo tok den som av fødsel og flid

fikk forstandens fornemme gave,

mens å være både frimodig og djerv

og rådsnar var Griffing-kravet.

Og falt noen utenom disse tre,

så tok bramfrie Håsblås de siste.

Og de fire holdt stadig sitt vennskap høyt

mens de lærte bort alt de visste.


Slik virket Galtvort i mange år

i samhold og sluttede rekker.

Men gradvis trengte spliden inn,

og grunnvollen slo sprekker.

De fire hus, de pilarer som

holdt vår skole og enhet oppe,

sprikte, og samtlige sloss for seg.

Da ble forfallet vondt å stoppe.

Og det syntes en stund som om skolen da

som mangt godt ender;

I ruiner av spenning og sammenstøt

og strid mellom gamle venner.


Slik endte det ikke helt; for en dag

forsvant Smygard fra lærerstolen.

Da stilnet nok striden, og huset sto,

men skadene var gjort for skolen.

For siden fire så brått ble tre

da Smygard brøt alliansen,

så endte det samholdt som bygde på

den grunnleggende balansen.


Gransk hjerter og nyrer - og hodet med! -

og lær hva historien viser!

For Galtvort er truet som aldri før

av farlige fiender og kriser.

Vårt eneste våpen er samhold her!

Det var det jeg har å forkynne.

Nå har jeg advart, sagt fra -

la årets valg begynne!

Valghatten i møte med studentene[]

"Hm,ikke lett. Slett ikke lett. Nok av mot ser jeg. Ingen mangel på vett heller. Talent har vi her, ja visst, til de grader - og absolutt en trang til å vise hva du står for, meget interessant!...Så hvor plasserer jeg deg?" *Harry knuget hardt om krakksetet og tenkte: "Ikke Smygard, ikke Smygard!" "Ikke Smygard, hm? Er du sikker på det? Du kunne bli noe stort, skal jeg si deg, det fins her i hodet ditt alt sammen, og Smygard ville være til stor hjelp for deg på veien til storhet, ingen tvil om det - ikke det? Vel, hvis du er aldeles sikker, så - da får det vel bli GRIFFING!"
Harry Potter og Valghatten under valgsermonien i 1991

Det sies at Valghatten vanligvis snakker til studentene når de blir sortert til de ulike husene. Ved minst to tilfeller, har valghatten vurdert å sette elevene i et annet hus først enn hva resultatet ble tilslutt. Det hendte med både Harry Potter og Hermine Grang da de ble sortert i 1991. Mens Harry ble forsøkt plassert i Smygard, vurderte valghatten å plassere Hermine i Ravnklo.

Advertisement