Harry Potter
Advertisement
Hp3pa 127Werewolf.jpg
Varulv

En varulv er en person som har blitt bitt av en en annen varulv. Forvandlingen til varulv skjer ved fullmåne, og for folk som er varulver er fullmånen ofte deres største skrekk. Når det nærmer seg fullmåne ser man ofte på en person som er smittet at han eller hun ser dårlig ut. Om man blir bitt av en varulv mens personen er i ulveform, finnes det ingen motvirkende eliksir. Om en blir bitt eller på annen måte skadet av en varulv utenom fullmånen, så vil en ikke selv bli en varulv, men eventuelle arr en måtte få fra varulven vil ikke gå bort, og forblir synlige arr for alltid. Slike arr kan ikke fjernes med magi.

Varulver er kun farlige for mennesker. De vil ikke aktivt angripe eller jakte på andre varulver, dyr, eller magiske skapninger, som ikke er mennesker. Dette gjelder også for dem som er animagus dersom de forvandler seg til sin animagus-form; de vil da kunne slippe unna varulvens angrep, men det er ikke kjent om det å være i en animagus-form kan forhindre at man blir smittet av lykantropi, dersom man likevel mot all formodning skulle ende opp med å bli bitt av varulven.

Det var per 1990-tallet ingen kjente kurer som kunne motvirke smitte av lykantropi, altså varulvesmitte. Det ble derimot i løpet av århundret oppfunnet flere eliksirer som hadde som mål å bote på smertene varulver går gjennom. Den mest vellykkede av disse, ulvebaneeliksiren, ble oppdaget på 1990-tallet, og gjør det mulig for varulver å beholde sin menneskelige bevissthet under fullmånen. De vil fremdeles forvandles til en ulv, men vil ikke miste forstanden slik de normalt ville gjort uten eliksiren.

Det er viktig å merke forskjellen på en varulv og en animagus. Det finnes folk som er animagus som kan forvandle seg til ulver, men forskjellen er at de gjør det frivillig; en varulv kan derimot ikke bestemme selv, og tvinges til å forvandle seg.

Studiet av varulver

Det var den engelske professoren Marlowe Forfang som var først ute med å studere atferden til varulvene, disse studiene fant sted sent på 1800-tallet. Under sitt studium fant Forfang ut at de fleste av varulvene han møtte hadde vært magikere tidligere før de ble bitt. Forfang observerte også at for varulver smaker gomper annerledes enn det magikere gjør og at gomper som blir bitt oftest dør av skadene.

Magidepartementets regelverk overfor varulver har bestandig vært et vanskelig tema. I 1637 ble det opprettet en ny avtale for varulver, som betydde at varulver måtte gå i skjul rundt fullmåne for å forhindre skade på andre. Imidlertid var det ingen som ville vedkjenne at de var varulv noe som medførte store vanskeligheter for departementet, et problem også Varulvregisteret stod overfor noen hundre år senere. Varulvregisteret er dermed ufullstendig ettersom flere nybitte ikke har signert avtalen.

I flere år har varulver blitt sirkulert mellom seksjonen for fabeldyr og seksjonen for vesener i Avdelingen for oppsyn og kontroll av magiske vesener ettersom man ikke kommer til enighet om en varulv er å anse som et fabeldyr eller et menneske. En gang i tiden var både fanging av varulver og registrering av varulver tilknyttet seksjonen for fabeldyr, mens en støttegruppe for varulver ble anlagt i seksjonen for vesener. Men ettersom ingen varulver hendvendte seg til støttegrupen for varulver, ble denne lagt ned.

På midten av 1900-tallet ble det laget flere eliksirer som skulle dempe virkningene av lykantropi. Den beste var Ulvbanedrikken.

Smitte

Dersom en person blir bitt av en varulv vil personen automatisk bli en varulv selv (i hvertfall så lenge det er fullmåne). I ung alder ble Remus Lupus angrepet av varulven Fenris Vargar, noe som gjorde at han fikk hele sitt liv ødelagt. På den tiden fantes det ikke noen eliksir som kunne motvirke at personen ble helt hysterisk så lenge den var ulv. Dersom en person blir bitt av en varulv, mens varulven er i menneskeform, vil noe av varulvens vaner bli overført til offeret, men ikke nok til at offeret selv kan bli ulv. Det var det som skjedde med Rulle Wiltersen da han i 1997 ble angrepet av Vargar, etter det hadde Rulle en forkjærlighet for blodig biff.

I noen tilfeller kan varulv gener føres videre til neste generasjon, det er derfor svært sjelden at varulver får barn. Remus Lupus var svært bekymret for at sønnen: Teodor Lupus skulle bli smittet, men heldigvis arvet han heller morens evner til å endre utseendet.

Forvandlingen

Straks en varulv står ovenfor en fullmåne vil personen bli forvandlet. Mens varulvene er ulver mister de muligheten til å tenke slik de vanligvis ville gjort og løper etter alle mennesker som er i omløp, selv om personene ofte er venner. Dersom det verken er mennesker eller andre varulver i nærheten vil varulven angripe seg selv (dette gjorde Remus Lupus da han som ulv var i Hylehuset). Det er nettopp dette som gjør at varulvene har fullt av arr, dette gjør at de ser mye eldre ut enn hva de er i virkeligheten.

Kilder

Pottermore


Forsvar mot svartekunster
Defence Against the Dark Arts Book.jpg
Professorer
Galatea Muntimunn · Quirinus Krengle · Gyldeprinz Gulmedal · Remus Lupus · Bart Kroek jr. (forkledd som Alastor Bister) · Venke Dolorosa Uffert · Severus Slur · Argel Misfall
Pensum
Mørkets krefter: Grunnbok i selvbeskyttelse · Brytetak med Brøleånder · Graving med gespenster · Huskestuer med hekser · Turer med troll · Valfarter med vampyrer · Vandringer med varulver · Ytterligheter med yetier · Defensiv magiteori · Rakrygget mot det ryggesløse
Rom og objekter knyttet til Forsvar mot svartekunster ved Galtvort
Klasserom 3C · Midlertidig klasserom · Tårn · Professorens kontor · Lagerrom · Trapp · Fagpokal · Frammøtepokal · Humlesnurr-legionen
Formler som blir lært i faget
Buseforbannelsen · Bakslagvåden · Grønøtti · Lysformelen · Frysius · Vergeformelen · Befaliusforbannelsen · Martyriusforbannelsen · Mordforbannelsen · Hinderforbannelsen · Eksplosiusforbannelsen · Lammeformelen · Skjoldformelen · Ikke-verbale formler
Skapninger som blir lært om i faget
Vampyr flaggermus · Iguaner · Cornwall feer · Varulver · Vampyrer · Lyktemenn · Hambuser · Rødhetter · Strypenøkker · SnaredraugerDødsetere
Leder:
Voldemort
Medlemmer i Dødsetere
Alekto Misfall · Argel Misfall · Augustus Rottenroll · Antonin Dolohov · Averson (I) · Averson (II) · Bartemius Kroek jr. · Bellatrix DeMons · DeMons · Draco Malfang (hoppet av) · Ellmann Rosinius · Gissik · Gurgel · Igor Karkaroff (hoppet av) · Juksom · Krabbe · Lucifus Malfang (hoppet av) · Multiplom (I) · Multiplom (II) · Nokk · Petter Pittelpytt (hoppet av) · Radamsus DeMons · Regulus Arcturus Svaart (hoppet av) · Rodolfus DeMons · Scharff · Severus Slur · Torfinn Røwle · Trassel · Wolmer McKnife · Winther · Øxodd
Allierte til dødseterne
Golgorosk · Grylius Gurgel · Fenris Vargar · Narsissa Malfang (hoppet av) · Quirinus Krengle · Skabbers · Venke Dolorosa Uffert · Vincent Krabbe
Andre kontakter
Desperanter · Jøtuler (under kontroll av Golgorosk) · Hukere · Registreringskontoret for Gompefødte · Varulver


Advertisement