Harry Potter
Advertisement

Velkomstfesten er en årlig sermoni ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom, som blir holdt i skolens Storsal den 1.september. Det hele starter med at viserektor leder inn førsteklassingene som skal bli valgt. Deretter roper personen opp elevene en etter en i alfabetisk rekkefølge, og lar så valghatten bedømme hvor den enkelte passer hjemme.

Festen blir normalt sett overvært av samtlige ansatte og studenter ved Galtvort, bortsett fra Rakel Rummelfiold som heller ikke pleier å være på de andre større festene ved skolen.

Ettersom at det er Valghatten som bestemmer hvor lang tid den trenger på hver enkelt elev, varierer lengden på Velkomsfesten kraftig ut i fra hvor lang tid Hatten bruker, som nevnt i en av Harry Potter-bøkene har den brukt opp til over en time på en eneste elev, enda dette hører til sjeldenhetene.

Historie

SortingHat.jpg

For at valget skulle foregå så rettferdig som mulig bestemte de fire grunnleggerne av Galtvort seg for å ha en utenforstående til å bestemme hvor de forskjellige passet best inn. Valget falt på hatten til Gudrik Griffing, og siden den gang har den valgt personer til de husene de hører best hjemme. Hvert eneste år har valghatten en sang, noen ganger kommer den også med råd. Etter at elevene er sortert til hvert sitt hus, kommer rektor ofte med noen få ord før elevene på magisk vis får servert mat med flere ulike matretter å velge i. Maten som serveres ved Galtvort blir laget på Galtvorts kjøkken av husnisser. I etterkant av spisingen, forsvinner maten på magisk vis igjen, og rektor kommer med noen opplysninger om inneværende skoleår. Enkelte ganger blir det også noe underholdning, som da skolekoret sang i 1993.

1991

Da Albus Humlesnurr holdt sin velkomstale i 1991 informerte han at korridoren på venstre side i fjerde etasje var et forbudt område, "for alle som ikke ønsket å dø en meget smertefull død". Han minnet også elevene på at Den forbudte skogen, virkelig var det navnet utsa at den skulle være. Videre var bruken av magi i gangene i friminuttene nå blitt innsjerpet som følger av at Argus Nask hadde tipset Humlesnurr om det.