FANDOM


  1. OMDIRIGERING Mal:Mal:Tryllestav
  2. OMDIRIGERING Mal:Wandbox test
Walden Macnair
Wolmer McKnife
.
"McKnife... du avliver farlige vesener for Magidepartementet nå, forteller Ormsvans? Men snart skal du få bedre ofre enn som så, McKnife. Det skal Fyrst Voldemort skaffe deg..."
Fyrst Voldemort etter hans tilbakekomst[src]

Wolmer McKnife var navnet på en trollmann som var en av Voldemorts første dødsetere, og var med å kjempe i Den første trollmannskrigen. I likhet med de fleste andre dødseterne, lette heller ikke McKnife etter Voldemort etter hans fall i 1981, men han ble tilgitt etter Voldemorts gjenfødsel i 1995. McKnife klarte å unnslippe soning i Azkaban og arbeidet i en årrekke som bøddel i Komiteen for avliving av farlige vesener, en komité som er underordnet Magidepartementet. McKnife var tilstede under Voldemorts gjenfødsel i 1995, og deltok i flere slag i Den andre trollmannskrigen, som Kampen i Mysterieavdelingen i 1996. Etter kampen i Mysterieavdelingen, ble McKnife sendt til Azkaban. Men McKnife ble ikke lenge i Azkaban, allerede i 1997 klarte han å rømme og tok del i Slaget om Galtvort 2. mai i 1998, under dette slaget ble han slengt mot en vegg av Rubeus Gygrid. Det er uvisst hva som hendte med McKnife i etterkant av krigen.

BiografiRediger

Den første trollmannskrigenRediger

I Den første trollmannskrigen ble Wolmer McKnife en av Voldemorts dødsetere. Etter at Voldemorts fall i 1981, var McKnife blant dødseterne som hevdet å ha vært under befaliusforbannelsen, og at han ikke satte sin lit til Voldemort frivillig, alt dette påstod han for å unnslippe Azkaban. McKnife var blant dødseterne som ikke letet etter Voldemort etter hans fall.

Ansatt i MagidepartementetRediger

Etter at bløffen om at han hadde vært under befaliusforbannelsen ble godtatt, fikk McKnife arbeid som bøddel i Komiteen for avliving av farlige vesener i Magidepartementet. Denne jobben var utmerket for hans voldelige og lastefulle personlighet.

Under rettsaken mot Rubeus Gygrids hippogriff Bukknebb, var McKnife til stede og var vitne til at hippogriffen ble dømt til døden. Det var dessuten McKnife som fikk oppdraget om å avlive Bukknebb. Imidlertid ble avlivningen forhindret av Harry Potter og Hermine Grang etter at Albus Humlesnurr fortalte dem at de kunne redde to uskyldige liv dersom de brukte Hermines tidsvender, noe de gjorde og fikk dermed befridd Bukknebb. Humlesnurr sendte McKnife avgårde ettersom hans tjenester ikke lenger var nødvendig. McKnife viste skuffelsen sin ved å miste sjansen til å avlive hippogriffen ved at han begravet øksen sin i innhegningen ved Gygrids hytte.

OpptredenerRediger


Dødsetere
Leder:
Voldemort
Medlemmer i Dødsetere
Alekto Misfall · Argel Misfall · Augustus Rottenroll · Antonin Dolohov · Averson (I) · Averson (II) · Bartemius Kroek jr. · Bellatrix DeMons · DeMons · Draco Malfang (hoppet av) · Ellmann Rosinius · Gissik · Gurgel · Igor Karkaroff (hoppet av) · Juksom · Krabbe · Lucifus Malfang (hoppet av) · Multiplom (I) · Multiplom (II) · Nokk · Petter Pittelpytt (hoppet av) · Radamsus DeMons · Regulus Arcturus Svaart (hoppet av) · Rodolfus DeMons · Scharff · Severus Slur · Torfinn Røwle · Trassel · Wolmer McKnife · Winther · Øxodd
Allierte til dødseterne
Golgorosk · Grylius Gurgel · Fenris Vargar · Narsissa Malfang (hoppet av) · Quirinus Krengle · Skabbers · Venke Dolorosa Uffert · Vincent Krabbe
Andre kontakter
Desperanter · Jøtuler (under kontroll av Golgorosk) · Hukere · Registreringskontoret for Gompefødte · VarulverAvdelingen for oppsyn og kontroll av magiske vesener ansatte
Personale
Bob · Herbert Hildering · Dirik Mosegrom · Hermine Grang · Anton Djervell · Salmander Fisle · Wolmer McKnife · Royden Poke · Eldre Komitee medlem · Trollmann med strittende kinnskjegg
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.