FANDOM


"Potter, jeg skal hjelpe deg å bli svartspaner om det er det siste jeg gjør! Om jeg må gi deg daglig privatundervisning, skal jeg sørge for at du får de resultatene som trengs!"
Minerva McSnurp til Harry Potter i 1996[src]

Mens studentene ved Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom går i 5.klasse ved skolen skal de ha yrkesveiledning med hustyreren sin i sommerterminen. I forkant av denne veiledningen har husstyreren samlet inn informasjon om hvordan studenten har gjort det i de ulike fagene. Det er også viktig at studenten har satt seg inn i de ulike kravene som finnes for de ulike yrkesretningene i forkant av veiledningen. Derfor blir det lagt ut diverse brosjyrer fra ulike arbeidsgivere. Husstyreren gir råd om hvilke fag studenten må ta videre for å kvalifisere seg til det yrket de ønsker. Studenten kan spørre spørsmål om det er noe han eller hun lurer på.

Opptredener

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.