Harry Potter Wiki

CZYTAJ WIĘCEJ

Harry Potter Wiki
Advertisement
Harry Potter Wiki

Artykuł na Medal (AnM) — projekt polegający na wyróżnieniu artykułów, które zostały wzorowo rozbudowane przez społeczność, bądź danego użytkownika na przestrzeni istnienia wiki. Wyróżnione artykuły zostają umieszczone na stronie głównej oraz charakterystycznie odznaczone.

Komisja[]

W skład komisji wchodzą 3 osoby. Spośród komisji jedna osoba jest opiekunem nadzorującym projekt. W okresie:

Cel projektu[]

Celem projektu jest wyróżnienie miesięcznie jednego artykułu (do grudnia 2020r. dwóch), który został szczegółowo rozbudowany, ale nie zdobył nigdy zwycięstwa w projekcie Artykuł Miesiąca. Wybrana strona co miesiąc zostaje wyznaczona przez trzyosobową komisję, która na podstawie ustalonego kryterium ocenia kilka wybranych artykułów, z czego ostatecznie wybiera jeden najlepszy. Nie ma wpływu to, kiedy dany artykuł został rozbudowany, ani kto go rozbudowywał.

Regulamin projektu Artykuł na Medal[]

 1. Komisja wybiera raz w miesiącu artykuły zasługujące na miano Artykułu na Medal.
 2. Komisja składa się z 3 osób, wybranych przez kadrę HPW, bądź przez wewnętrzny wybór komisji.
 3. Wybrane artykuły widnieją na stronie głównej HPW od 15 dnia miesiąca do 14 dnia kolejnego miesiąca.
 4. Każdy z wyróżnionych artykułów zostanie oznaczony specjalnym logiem, wskazującym iż jest to Artykuł na Medal.
 5. Członkowie komisji do 10 dnia miesiąca proponują od 1 do 2 artykułów, które (maksymalnie 6 artów) poddane debacie i głosowaniu zostają wybierane jako AnM.
 6. Komisja wybiera 1 artykuł (do grudnia 2020: 2 artykuły) w miesiącu.
 7. Kryteria oceny (w skali od 1 do 5):
 • Czy artykuł wyczerpuje temat w 100%?
 • Czy artykuł dobrze się czyta?
 • Jak artykuł wizualnie wygląda? (grafiki, układ, itp.)
 • Czy artykuł ma błędy? (językowe, ortograficzne, stylistyczne)

Komisja zastrzega sobie prawo dobrania kolejnego członka lub członków wedle potrzeby. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.04.2017 roku i obowiązuje od tego dnia. Komisja w każdej chwili może wprowadzić zmiany w regulaminie.
HPW – Harry Potter Wiki
AnM – Artykuł na Medal

Artykuły na Medal[]

15.05.2017-14.06.2017[]

15.06.2017-14.07.2017[]

15.07.2017-14.08.2017[]

15.08.2017-14.09.2017[]

15.09.2017-14.10.2017[]

15.10.2017-14.11.2017[]

15.11.2017-14.12.2017[]

15.12.2017-14.01.2018[]

15.01.2019-14.02.2019[]

15.02.2019-14.03.2019[]

15.03.2019-14.04.2019[]

15.04.2019-14.05.2019[]

15.05.2019-14.06.2019[]

15.06.2019-14.07.2019[]

15.07.2019-14.08.2019[]

15.08.2019-14.09.2019[]

15.09.2019-14.10.2019[]

15.10.2019-14.11.2019[]

15.11.2019-14.12.2019[]

15.12.2019-14.01.2019[]

15.01.2020-14.02.2020[]

15.02.2020-14.03.2020[]

15.03.2020-14.04.2020[]

15.04.2020-14.05.2020[]

15.05.2020-14.07.2020[]

15.07.2020-14.09.2020[]

15.09.2020-14.12.2020[]

15.12.2020-14.01.2021[]

15.01.2021-14.05.2021[]

 • Projekt zawieszony, ze względu na brak propozycji

15.05.2021-14.06.2021[]

15.06.2021-14.07.2021[]

15.07.2021-14.08.2021[]

15.08.2021-14.09.2021[]

15.09.2021-14.10.2021[]

15.10.2021-14.11.2021[]

15.11.2021-14.12.2021[]

15.12.2021-14.01.2022[]

15.01.2022-14.02.2022[]

15.02.2022-14.03.2022[]

15.03.2022-14.04.2022[]

15.04.2022-14.05.2022[]

Advertisement