Harry Potter Wiki

CZYTAJ WIĘCEJ

Harry Potter Wiki
Advertisement
Harry Potter Wiki

Order Merlina — najwyższe wyróżnienie, jakie może otrzymać użytkownik Harry Potter Wiki. Zostało ustanowione 1 czerwca 2014 roku, przez ówczesnego biurokratę Michnara. Obecnie osobą odpowiedzialną za Ordery Merlina jest Krystianwolski.

Nawiązuje do Orderu Merlina z serii książek opowiadających o Harrym Potterze. Podobnie jak w książkach Order dzieli się na trzy klasy wyróżnienia:

Niezależnie jednak od klasy, jest to elitarne odznaczenie, dla najbardziej zasłużonych członków społeczności.

Opis[]

Za co nadawane są ordery?[]

Decyzja o nadaniu Orderu oparta jest o całokształt wkładu kandydata w rozwój Harry Potter Wiki. Ważny jest każdy aspekt udziału w życiu encyklopedii i jej społeczności: edycje w przestrzeni głównej, aktywność na czacie, forum, discordzie, udział i wyniki w konkursach, odpowiednie zachowanie, pomoc innym, działanie na rzecz rozwoju wiki i kreatywne wychodzenie z własnymi inicjatywami w tym kierunku. Bardzo ważne jest wychodzenie poza szablony "zwykłego użytkownika", czyli robienie więcej niż większość myśli, że się da, oczywiście w dobrym sensie.

Jak są nadawane?[]

Decyzję o zgłaszaniu kandydatur, nadaniu Orderu (z ustaleniem klasy i powodu) podejmuje tylko i wyłącznie administracja Harry Potter Wiki, na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji. Każda kandydatura jest zawsze przedyskutowana w gronie wszystkich biurokratów, administratorów i moderatorów, bo nie może zostać przyjęta dopóki każdy członek kadry nie określi swojego stanowiska. Jeśli kandydat zostanie odrzucony, może być zgłoszony ponownie do skutku.

Gdy kandydatura zostanie przyjęta, biurokrata umieszcza odpowiedni szablon (zawiera ramkę z klasą Orderu i powodem nadania oraz kategorię Użytkownicy odznaczeni Orderem Merlina) Orderu na profilu kandydata i pisze do niego wiadomość na tablicy, z ogłoszeniem o odznaczeniu.

Uwagi[]

  • Administracja nie przyjmuje kandydatur od społeczności (skoro musisz się upominać, znaczy, że nie zasługujesz), ale wszelkiego rodzaju uwagi są mile widziane.
  • Order orderowi nierówny. Każde odznaczenie nadawane jest na podstawie wielu czynników, duży wpływ mają warunki panujące na wiki, które się łatwo mogą zmienić, przez co pewne dokonania obecnie imponujące, w przyszłości mogą być przeciętne.
  • Dnia 4 sierpnia 2017 roku zasady działania Orderów zostały nieco bardziej uściślone. Wszystkie ordery nadane wcześniej funkcjonowały w inny sposób, więc nie muszą spełniać wymogów spisanych wyżej.
  • Gdy kandydat zostanie odznaczony, Order jest nietykalny. Nie wolno zmienić treści szablonu, wyjątkiem jest nadanie przez administrację wyższej klasy odznaczenia (ordery pierwszej klasy mogą mieć aktualizowany powód nadania, również tylko przez administrację). Tylko właściciel (lub ktoś inny za zgodą właściciela) profilu może zmieniać położenie szablonu na stronie lub usunąć go całkowicie (nie można jednak usunąć się z listy odznaczonych).
  • Prawo do korzystania z szablonów Orderu Merlina ma tylko i wyłącznie administracja Harry Potter Wiki, niezastosowanie się do tej zasady może skutkować ostrzeżeniem, a nawet blokadą.

Historia[]

Pierwotna wersja grafiki umieszczanej w orderze.

Wyróżnienie Orderem Merlina powstało 1 czerwca 2014 z inicjatywy biurokraty Michnara, który jest autorem wszystkich trzech szablonów. Już pierwszego dnia rozdano pierwsze odznaczenia sześciu użytkownikom Harry Potter Wiki. Pierwotnie za wybór kandydatów odpowiadała specjalna komisja (w jej skład wchodzili Michnar, Animagia i Kamilb), która spotykała się na czacie[1].

Później (mniej więcej od 2014 do 2016) decyzję o odznaczaniu użytkowników członkowie administracji podejmowali najprawdopodobniej indywidualnie lub w mniej oficjalnej konsultacji z innymi. W tym czasie projekt przeżywał wzloty i upadki. W październiku 2014 roku powstała strona, z listą odznaczonych użytkowników. Co jakiś czas wyróżniano nowych laureatów (zajmował się tym głównie Krystianwolski, ale czasami też Michnar).

Grafika Medalu za odznaczenie Orderem Merlina

Gdy na początku 2016 roku powstały Medale (nowy sposób odznaczania użytkowników) można było zdobyć medal za odznaczenie Orderem Merlina[2]. Jednak pod koniec roku oba projekty podupadły i wyróżnianie społeczności zostało przerwane, na co znacząco wpłynęło odejście Michnara ze stanowiska biurokraty.

Pierwsze do działania powróciły Medale (w kwietniu 2017), przy czym postanowiono je zmodyfikować. Jedną z poprawek było usunięcie niepotrzebnych medali, wśród których znalazła się nagroda za wyróżnienie Orderem Merlina.[3]

Dnia 4 sierpnia tego samego roku zaczęto stawiać na nogi także Order Merlina. Pierwszym krokiem w tę stronę było unormowanie zasad projektu. Od tamtego dnia o przyznawaniu odznaczenia decyduje wspólnie cała administracja Harry Potter Wiki, a osobą odpowiedzialną za Ordery (ich nadawanie jak i cały projekt) został biurokrata, którym w tym czasie był Addamek09. Stronę projektu zmodyfikowano i opisano na niej dokładny opis funkcjonowania Orderów[4]. Miesiąc później przyznano pierwsze dwa Ordery według nowych standardów.

W czerwcu 2018 roku Addamek09 zrezygnował z uprawnień biurokraty, które po nim otrzymał Krystianwolski, tym samy przejmując pieczę nad Orderem.

Wyróżnieni[]

Użytkownik Data nadania Powód Nadany przez
Isthealice 12.07.2018 Ogromny wkład w rozwój Harry Potter Wiki, wybitne zaangażowanie w kształtowanie jej społeczności, zainicjowanie licznych projektów oraz aktywne uczestnictwo w nich, prowadzenie wielu przedsięwzięć na wiki i świetny kontakt ze społecznością, stałe polepszanie i rozbudowywanie artykułów, dbanie o dobre imię Harry Potter Wiki, rozwiązywanie wszelkich konfliktów i sporów oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Krystianwolski
BlackAngel92 22.10.2017 Duży wkład w rozwój Harry Potter Wiki, wzorowe dbanie o porządek na czacie i Discordzie, udzielanie pomocy wszystkim, którzy tego potrzebują, aktywny udział w projektach, a także prowadzenie Czarownicy i Wieczorków u Madame Rosmerty. Addamek09
Sensualna 29.08.2015 Udzielenie pomocy wszystkim użytkownikom, którzy o nią poproszą, duży wkład w rozwój Harry Potter Wiki oraz bycie matką naszej społeczności. Krystianwolski
Addamek09 Niezwykła aktywność na czacie, forum i wkładanie dużego wysiłku w rozwój Harry Potter Wiki oraz wymyślanie nowych pomysłów (Flamethrower, Fan Art).
DeXart Bycie bardzo dobrym technikiem Harry Potter Wiki i ulepszanie najdrobniejszych szczegółów każdego dnia.
Cała społeczność HPW[5] 04.09.2014 Wkład w rozwój Harry Potter Wiki. Karu
Oola11 03.06.2014 Wielki wkład w rozwój wiki. Michnar
Karu Ogromny wkład w rozwój wiki i za bycie ojcem naszej społeczności.
32Polak 01.06.2014 Pomoc i niezwykłą dokładność w trybie źródłowym.
Krystianwolski Pomoc nowych użytkownikom i mistrzowskie, drobiazgowe rozbudowy.
Michnar Wielki rozwój w wiki szczególnie tworzenie nowych artykułów i pomoc innym.
Kamilb Wielki rozwój wiki i poprawianie najmniejszych szczegółów.
Animagia Duży wkład w rozwój wiki i pomoc wszystkim, którzy o to proszą.

Użytkownik Data nadania Powód Nadany przez
BlackAngel92 11.07.2016 Duży wkład w rozwój Harry Potter Wiki, wzorowe dbanie o porządek na czacie oraz udzielanie się i prowadzenie projektów. Krystianwolski
Tsthealice Wybitne zaangażowanie w kształtowanie naszej społeczności, duży wkład w rozwój Harry Potter Wiki, udział w wielu projektach i bycie najlepszą foczką na HPW.
Sensualna 26.08.2015 (do 29.08.2015) Wkład w rozwój Harry Potter Wiki i dobry kontakt ze społecznością.
Mrs.nobody 15.10.2014 Duży wkład w rozwój wiki i kilkuletnią administrację HPW. Michnar
Wuj Hagrid Duży wkład w rozwój wiki z wyszczególnieniem wielu nowych artykułów o aktorach.
Wiking Duży wkład w rozwój wiki w początkowym okresie jej istnienia.
Urbanski97 Stworzenie pięknego wyglądu, naszej HPW.
Notabene 03.06.2014 Duży wkład w wiki i bycie dobrym administratorem.

Użytkownik Data nadania Powód Nadany przez
Kamcia012 28.04.2018 Wyjątkowy wkład w rozwój wiki, udział i współtworzenie wydarzeń, rozbudowywanie artykułów, świetny kontakt ze społecznością oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów. Addamek09
Mattibu 17.01.2018 Duże zaangażowanie w życie wiki, stałe polepszanie artykułów, bogatą wiedza z serii o Harrym Potterze i udział w redakcji Czarownicy.
Nekomimi97 06.09.2017 Imponujące zaangażowanie w życie i rozwój Harry Potter Wiki, dodawanie wielu nowych stron, dokładnie rozwijanie istniejących, udział w wielu konkursach i redakcji Czarownicy, a przede wszystkim pomoc innym użytkownikom.
Caairo11 niezwykłe zaangażowanie w rozwój HPW, aktywne edytowanie artykułów, dodawanie wielu nowych stron i udział we wszystkich konkursach na wiki, ponadto urozmaica Forum o liczne zabawy (np. Łamigłówki) oraz jest redaktorem Czarownicy.
Canis.Maior 09.12.2016 Pokaźny wkład w rozwój Harry Potter Wiki. Michnar
Mensae 11.07.2016 Duży wkład w rozwój Harry Potter Wiki oraz udział w wielu projektach. Krystianwolski
MesiLestrange :3 15.03.2016 Duży wkład w rozbudowę artykułów.
SarumamLestrange
BlackAngel92 15.03.2016 (do 11.07.2016) Duży wkład w rozwój HPW, poprawianie najdrobniejszych szczegółów w artykułach i wzorowe dbanie o porządek na czacie.
Trenor 29.08.2015 Drobne poprawy artykułów, obecność na czacie i aktywność na forum
Clove258 Wzorową obecność na czacie, bardzo dobry kontakt z dużą częścią społeczności Harry Potter Wiki i wkład w jej rozwój.
Rene.2705 17.11.2014 Pomoc w rozbudowywaniu, jak i tworzeniu nowych artykułów oraz za najwięcej zwycięstw i jedne z najlepszych rysunków w konkursie Fan Art.
Addamek09 04.09.2014 (do 29.08.2015) Za niezwykłą aktywność na czacie, forum i wkładanie pracy w rozwój naszej wiki, a szczególnie wymyślanie nowych pomysłów (Flamethrower, Fan Art). Michnar
Sensualna 27.05.2014 (do 26.08.2015) Wkład w rozwój Harry Potter Wiki.
Kons. 03.06.2014 Duży wkład w rozwój wiki.
GinnyWeasley1981d Wkład w rozwój wiki i bycie częstym członkiem naszej społeczności.
Evangelyn 01.06.2014 Tworzenie wielu nowych artykułów.

Przypisy

Advertisement