FANDOM


Zbiór zasad obowiązujących na Harry Potter Wiki, których należy przestrzegać.

Zobacz też:

Regulamin Harry Potter Wiki

Poradnik edytowania w trybie źródłowym

Artykuły

Ogólne informacje na temat artykułów:

 • Każda osoba ma prawo edytować i tworzyć strony na Harry Potter Wiki.
 • Artykuły na Harry Potter Wiki dotyczą informacji na temat serii Harry Potter, które są: kanoniczne, bądź niekanoniczne (pod warunkiem, że będą opatrzone szablonem).
 • Zabrania się dodawania informacji niepotwierdzonych przez J.K. Rowling/ Warner Bros. bądź zmyślonych przez fanów.
 • Nazwy artykułów piszemy zgodnie z tłumaczeniem Andrzeja Polkowskiego, bądź tłumaczymy sami, opatrując taki artykuł szablonem {{Tłumaczenie}}.
 • Nie tworzymy stron związanych z grą Harry Potter: Hogwarts Mystery, ani nie dodajemy do artykułów treści związanych z tą grą.
 • Do artykułów na temat osób pracujących przy produkcji Harry'ego Pottera i Fantastycznych zwierząt (Kategoria:Produkcja) nie dodajemy żadnych innych dzieł, przy których dane osoby pracowały, np. filmografii, dubbingu, etc. Zostawiamy tylko informacje związane ze światem stworzonym przez Rowling.
 • Do artykułów z datami (np. 1992 rok) nie dodajemy informacji na temat regularnych wydarzeń (np. Boże Narodzenie, doroczny wyścig na miotłach, Mistrzostwa Eliksirów Szkół Czarodziejskich itd.). Informacje do takich artykułów dodajemy jedynie wtedy, gdy dane wydarzenie miało szerszy związek ze światem magii, np. poznaliśmy szczegóły danej edycji zawodów, zwycięzców, etc. Nie dodajemy edycji, które polegają jedynie na poinformowaniu, że dana uroczystość się odbyła.

Zasady edytowania

Styl pisania artykułów:

 • Artykuły na wiki piszemy w języku polskim, bezosobowo, z neutralnego punktu widzenia.
 • Podczas pisania artykułów staramy się maksymalnie wyczerpywać temat.
 • Stosujemy czas przeszły podczas pisania artykułów. Czas teraźniejszy stosujemy jedynie streszczając utwory (lub misje w grach) oraz opisując zasady gier karcianych.
 • Artykuł powinien być napisany poprawnie językowo, bez błędów ortograficznych i interpunkcyjnych, w przejrzysty sposób, aby czytelnik mógł zrozumieć sens zdania. Nie używamy potocznego języka i wulgaryzmów.
 • Artykuł musi posiadać najbliżej mu odpowiadającą kategorię.

Szkielet artykułu

Początek

 • Na samym początku artykułu możemy wstawić następujące szablony:
  • informacje, że artykuł jest przez kogoś edytowany, przetłumaczony bądź wymaga rozbudowy ({{Tłumaczenie}}, {{WEdycji}}, {{Rozbuduj}}, {{Dopracuj}})
  • informacje na temat niekanoniczności ({{Przedmiot niekanoniczny}}, {{Miejsce niekanoniczne}}, {{Postać niekanoniczna}}, etc.)
  • informacje na temat zwycięstw w przypadku konkursu Artykuł Miesiąca ({{AM}})
  • cytaty i dialogi z książek, gier, filmów, etc. ({{Cytat}}, {{Dialog}})
 • Poniżej szablonu powinien znajdować się infoboks, odpowiednio dopasowany do tematyki artykułu (np. {{Postać}}, {{Zaklęcie}}, {{Miejsce}}, etc.)
  • O tym, co dodawać do infoboksu, przeczytaj więcej tutaj.
  • Pamiętaj o stosowaniu szablonu {{comment}}, gdy dodajesz informacje w nawiasie.
 • Po szablonach i infoboksie zapisuje się pogrubioną nazwę artykułu (w przypadku książek dodatkowo pochyloną), a następnie pauzę (—), po której tłumaczy się definicję pojęcia. Nie stosujemy wyrażeń typu „to był”.
  • Nazwa artykułu może zawierać nawias, który służy temu, aby zapobiec istnieniu dwóch stron o tym samym tytule (np. „Harry Potter” i „Harry Potter (karta)”). Nawiasu nie stosuje się jednak w docelowej części artykułu.
  • w przypadku artykułów o postaciach, po pogrubionej nazwie stosuje się nawias, w środku którego podaje się datę urodzenia i śmierci, a także miejsce urodzenia.

Techniczne rozłożenie tekstu:

Artykuł składa się z nagłówków rozdziałów i podrozdziałów, które są odpowiednio nazwane. O tym, jak je dodać, przeczytasz tutaj.

 • Podczas pisania informacji kanonicznych używamy zapisu W serii, aby opisać dane pojęcie.
 • Podczas opisywania historii powstania (np. założenia szkoły), stosujemy nagłówek Historia.
 • Podczas pisania artykułów stosujemy odnośniki, gdy po raz pierwszy występuje dane pojęcie, ale nie linkujemy ponownie przy krótkich odstępach czasowych. Zachowujemy umiar.
 • W artykułach zapisujemy polski cudzysłów zamiast amerykańskiego, czyli „taki”.
 • W przypadku informacji niekanonicznych (np. gry, filmy), tworzymy nagłówek Za kulisami i tam umieszczamy informacje.
 • W przypadku jednej ciekawostki tworzymy nagłówek Ciekawostka, w przypadku kilku ciekawostek – Ciekawostki.

Zakończenie artykułu:

 • O ile to możliwe, dodajemy na końcu artykułu nagłówek Występowanie, pod którym dodajemy wszystkie dzieła (książki, filmy, gry, etc.), w których wystąpiło dane pojęcie. Stosuje się zapis dzieł z uwzględnieniem nawiasu, aby móc doprecyzować o jakim utworze mowa (np.„Harry Potter i Komnata Tajemnic (książka)”).
  • W przypadku dodania informacji informujących o pierwszym wystąpieniu danego pojęcia stosujemy zapis {{comment|pierwsze wystąpienie}} (nie stosujemy go jednak, gdy jest ono jedynym dziełem). Możemy też dodać w nawiasach informacje o pierwszym wspomnieniu danego pojęcia.
 • Pod informacjami z sekcji Występowanie powinien się znaleźć szablon {{Przypisy}}, o ile w artykule zastosowano przypisy. Więcej o dodawaniu przypisów znajdziesz tutaj.
 • Pod przypisami powinien się znaleźć Navboks, o ile istnieje odpowiedni oraz szablon {{DEFAULTSORT}}. O sortowaniu przeczytasz tutaj.
 • Po szablonach i Navboksie powinny się znaleźć interwiki, czyli odnośniki do artykułów obcojęzycznych. Nie ma obowiązku zapisywania ich według alfabetu. Więcej o interwiki znajdziesz tutaj.
 • Artykuł obowiązkowo musi posiadać najbliżej mu odpowiadającą kategorię, na samym dole strony.

Stosowanie kursywy

Zapis pochyłą czcionką, tzw. kursywą stosujemy w przypadku:

 • nazw wszystkich książek, filmów oraz gier występujących w serii,
 • sekcji Etymologia, dla przetłumaczonych zwrotów,
 • nazw zaklęć.

Grafiki

 • Grafiki dodane na Harry Potter Wiki powinny mieć prostą nazwę, która będzie czytelna i łatwa do odnalezienia.
 • Każda dodana grafika musi posiadać licencję. Więcej o licencjach przeczytasz tutaj.
 • Prosi się o dodawanie grafik w jak najlepszej jakości, bez ozdobników czy w formie kolaży. Zakazuje się dodawania zdjęć nieprawdziwych, przerobionych, z nałożonym filtrem, a także wszelkich obrazów, które nie zostały umieszczone w książce, filmie, na Pottermore lub w innych źródłach.
 • Grafiki w artykułach musza być związane z tematem artykułu i być rozmieszczone w schludny sposób, dopasowane wielkością do strony.
 • W infoboksach stosuje się zdjęcia z filmów, bądź, jeśli takich nie ma, inne zdjęcia ze źródeł typu Pottermore, gry, parki tematyczne, etc.
 • Zabrania się dodawania zdjęć niewykonanych na przestrzeni tematyki Harry'ego Pottera, z wyłączeniem zdjęć roślin, zwierząt (jeśli nie zostały pokazane), flag i aktorów (przykładowo zdjęcia z Wikipedii przedstawiające daną potrawę, ale nie odzwierciedlającą jej rzeczywistego wyglądu w serii).
 • Przy dużej liczbie grafik radzi się umieszczać zdjęcia w galerii na dole artykułu.

Kategorie

Artykuł obowiązkowo musi posiadać najbliżej mu odpowiadającą kategorię, na samym dole strony.

 • Kategorie w artykułach nie powinny posiadać tzw. „nadkategorii”, czyli kategorii, w których znajduje się już dodana do artykułu kategoria.
 • Kategoria Własności jest podkategorią Mugolskich/Magicznych przedmiotów oraz dzieli się następująco:
  • Do artykułów opisujących dany przedmiot, nienależący do konkretnej osoby (np. artykuł Różdżka) dodaje się kategorię Magiczne przedmioty lub Mugolskie przedmioty.
  • Do artykułów opisujących przedmiot należący do danej osoby (np. Różdżka Harry'ego Pottera) dodajemy kategorię Własności XXX (w miejscu XXX należy wpisać właściciela).
  • Kategorię Własności XXX tworzymy tylko w momencie możliwości dodania jej do co najmniej dwóch stron. Jeśli nie ma dwóch stron, które mogłyby posiadać taką kategorię, należy dodać do strony jedną z trzech kategorii:
   • Własności YYY o ile istnieje (w miejscu YYY nazwa rodziny, np Własności rodziny Potter),
   • Magiczne przedmioty,
   • Mugolskie przedmioty.
  • Należy zwracać uwagę, czy przedmiot rzeczywiście należy do danej osoby, czy nie jest np. własnością szkoły (przykładowo Magiczny Likwidator Wszelkich Zanieczyszczeń Pani Skower, którym Filch próbował zmyć napis na ścianie należy do szkoły, a nie do Filcha). Dla takich artykułów wystarczy kategoria Magiczne/Mugolskie przedmioty.

Przenoszenie stron i przekierowania

 • Strony przenosimy, gdy dotychczasowa nazwa jest błędna, zawiera literówki, bądź została przetłumaczona i obecna forma jest nieaktualna.
 • Przekierowujemy strony, gdy hasło jest różnie zapisane w zależności od przekładu, bądź nazwa jest synonimem.
 • W przypadku przeniesienia strony, należy zgłosić administratorowi lub moderatorowi treści o takiej zmianie, aby w razie potrzeby mógł usunąć niepotrzebne przekierowanie.

Dodatkowe

Daty

 • Daty zapisuje się z użyciem odpowiedniego znaku, w zależności od przedziału czasowego:
  • Zapis dwóch dat stosuje się z użyciem znaku „/”, przykładowo: „rok szkolny 1992/1993”.
  • W przypadku dłuższego zakresu czasowego, można użyć półpauzy, lub dywizu, w zależności od formy zapisu (zwróć uwagę na postawione spacje).
   Wersja z dywizem: „uczęszczał do szkoły w latach 1991-1998”
   Wersja z półpauzą: „uczęszczał do szkoły w latach 1991 – 1998”
 • Zapis rozdziału w przypisie powinien wyglądać zgodnie ze wzorem:
  ''[[Harry Potter i...(książka)]]'', rozdział [X], ''[[Nazwa rozdziału]]''
  Przykład: ''[[Harry Potter i Kamień Filozoficzny (książka)]]'', rozdział 1, ''[[Chłopiec, który przeżył]]''

Szablon {{WEdycji}}

 • Każdy użytkownik może wpiąć szablon {{WEdycji}} do maksymalnie 5 artykułów (służy to temu, aby nie rezerwować zbyt dużej ilości artykułów naraz).
  • Szablon ten może zostać zdjęty po miesiącu nieaktywności osoby, która go wpięła. Jeśli inna osoba będzie chciała wstawić swój szablon {{WEdycji}} do tego samego artykułu, musi wpierw skonsultować to z osobą, która wcześniej go rozbudowywała.
  • Jeśli artykuł od 2 miesięcy nie był zwiększony o co najmniej 1000 bajtów, można ściągnąć szablon i nie pytając osoby poprzedzającej, wpiąć swój.


Projekty na Harry Potter Wiki

Regularne Artykuł MiesiącaArtykuł na MedalCzy wiesz, że...Fan ArtUżytkownik Miesiąca
Sezonowe Dzień Nowego Artykułu • Mistrzostwa Harry Potter Wiki (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) • Puchar DomówWeekend Nowego Artykułu
Regulaminy RegulaminRegulamin konkursu Artykuł MiesiącaRegulamin konkursu Fan ArtPolityka edycji
Odznaczenia MedaleOrder Merlina
Inne KalendarzWielkie drzewo genealogiczne
Wstrzymane Czasopismo „Czarownica”Magiczne Cytaty
Zamknięte Komitet powitalny (lista członków komitetu) • Magiczne rozmówki z bliźniakami WeasleyOgólnomagiczny Instytut Magii Flamenthower (archiwum) • Prorok CodziennyTablica ogłoszeńWikianin od kuchni (nominacje) • Wieczory u Madame RosmertyWyróżnione grafiki
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.