FANDOM


 1. Regulamin jest zbiorem praw obowiązujących na Harry Potter Wiki.
 2. Obowiązuje on w równym stopniu wszystkich użytkowników oraz edytorów niezarejestrowanych. Rozpoczęcie edytowania jakiegokolwiek artykułu na Harry Potter Wiki lub jakakolwiek inna działalność na wiki oznacza jego automatyczną akceptację. Nieprzeczytanie regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania!
 3. Jednocześnie obowiązują na wiki globalne zasady użytkowania wytyczone przez Fandom powered by Wikia.
 4. Administracja zastrzega sobie prawo do edycji regulaminu w każdej chwili w celu jego poprawek, a użytkownika obowiązuje zapoznanie się z jego jak najbardziej aktualną wersją; jednocześnie administracja zobowiązuje się do poinformowania o aktualizacji użytkowników.
 5. Dotyczy wszystkich części Harry Potter Wiki, czyli artykułów, czatu, tablic wiadomości, blogów, komentarzy, forum itd, a także naszego serwera na discordzie.

 1. Harry Potter Wiki jest kompendium wiedzy o serii Harry Potter i wszystkim, co z nim związane. Jest oparta zarówno na kanonicznych i niekanonicznych źródłach zatwierdzonych przez J.K. Rowling oraz Warner Bros.
 2. Pełni rolę encyklopedii, która składa się z artykułów; cała reszta, tzn. strony użytkownika, forum, czat oraz discord, jest jej dodatkiem, toteż nie jest na tej samej lub wyższej od niej pozycji.
 3. Harry Potter Wiki nie jest portalem społecznościowym ani miejscem na reklamy lub treści prywatne.
 4. Każdy może ją edytować, jednak nieprzestrzeganie zasad zawartych w regulaminie może prowadzić do ostrzeżenia ze strony administracji, bądź natychmiastowej blokady.
 5. Harry Potter Wiki jest również organizatorem wielu konkursów i zabaw dla społeczności, w których udział jest bezpłatny i dostępny dla każdego zarejestrowanego użytkownika, który będzie przestrzegał zasad danego projektu.

 1. Każdy może założyć konto na Harry Potter Wiki, automatycznie akceptując regulamin zgodny z prawem COPPA. Osoby zachowujące się nieodpowiednio mogą zostać ostrzeżone bądź zablokowane przez administrację.
 2. Na Harry Potter Wiki przestrzegamy zasad netykiety, zabronione są wulgaryzmy, spam, groźby, trolling, obrażenie innych użytkowników oraz publikowanie treści nieetycznych, erotycznych, rasistowskich, nietolerancyjnych lub obrażających w poważny sposób czyjeś przekonania religijne bądź światopoglądowe (polityczne).
 3. Blokady zostają nałożone za złamanie regulaminu, a administracja może, lecz nie musi wcześniej ostrzegać użytkownika o konsekwencjach.

 1. Na Harry Potter Wiki tworzone są artykuły dotyczące świata Harry'ego Pottera, oparte na źródłach zatwierdzonych przez J.K. Rowling i Warner Bros. Dozwolone są jedynie artykuły w języku polskim, bądź takie, które zawierają tłumaczenia.
 2. W artykułach staramy się o pełną encyklopedyczność: nie podpisujemy się, nie dodajemy emotikon, nie używamy mowy potocznej i nie wpisujemy niepotwierdzonych informacji. Artykuł musi być napisany bezosobowo, zawierając neutralny punkt widzenia. Dbamy o jego pełną poprawność językową, a także czytelny zapis.
 3. Zabronione jest dodawanie zmyślonych przez fanów treści w przestrzeni głównej artykułów, a także informacji, których nie jest się pewnym. Swoje fanficki można umieszczać na blogach lub wikiach typu fanon.
 4. Kategorycznie zabronione jest umyślne usuwanie poprawnej treści artykułów.
 5. Podczas dodawania kategorii staramy się ją jak najlepiej dopasować, tj. nie tworzymy zbędnych kategorii.


Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników wiki.

 1. Każdy plik umieszczany na Harry Potter Wiki powinien być podpisany w prosty do znalezienia sposób.
 2. Każdy plik musi mieć dodaną odpowiednią licencję.
 3. Nie należy:
  1. Dodawać plików bezcelowo, tj. nigdzie ich nie umieszczać.
  2. Dodawać plików z widocznymi adresami stron WWW, logiem takich stron lub znakiem wodnym.

 1. Forum to miejsce na dyskusje miedzy użytkownikami, zabawy, głosowania i ogłoszenia. Dodać wątek może każdy użytkownik, jednakże powinien on zostać umieszczony w odpowiednim subforum z adekwatnym tytułem, nawiązujący tematyką do wiki lub Harry'ego Pottera.
 2. Blog jest stroną użytkownika, na której może umieszczać wszelkie treści o tematyce nawiązującej do świata Harry'ego Pottera i wiki.
 3. Czat służy do bezpośredniej komunikacji miedzy użytkownikami. Można poruszać dowolne tematy, jednak należy się zachowywać odpowiednio, nie używać wulgaryzmów i innych nieodpowiednich zwrotów. Administracja ma prawo wyrzucić, lub zablokować na czacie (blokada taka nie dotyczy innych przestrzeni wiki) z powodu zakłócania porządku.
 4. Discord pełni rolę komunikatora, do którego dostęp mają jedynie osoby zweryfikowane w odpowiednim wątku. Należy na nim przestrzegać zasad wymienionych na kanale #regulamin.
 5. Profile użytkownika są jego własnością i nikt nie powinien ich edytować bez jego własnej zgody. Administratorzy zastrzegają sobie jednak prawo do edycji profilów jeżeli ich zawartość jest niedozwolona lub narusza ogólne zasady.
 6. Zarówno użytkownicy, jak i osoby niezarejestrowane mogą wyrazić opinię w komentarzu pod danym artykułem, nawiązując do jego treści. Administracja może usunąć komentarze będące spamem, mylące, a także zbędne na wiki.

 1. Na członków administracji HPW składają się użytkownicy posiadający uprawnienia na wiki, czyli: Moderatorzy (czatu, dyskusji, treści), Administratorzy i Biurokraci.
 2. Do obowiązków administracji należy pilnowanie ładu i porządku na stronie, dbanie o jakość artykułów, zajmowanie się organizacją wiki, godne reprezentowanie jej oraz dawanie odpowiedniego przykładu.
 3. Administratorem może zostać zarejestrowany użytkownik posiadający minimum 1000 edycji (z czego przynajmniej 500 w przestrzeni głównej) oraz minimum 6 miesięcy stażu na wiki. Konieczna jest aktywność w każdej przestrzeni wiki.
 4. Administrator techniczny to administrator, którego obowiązkiem jest dbanie o techniczną stronę wiki i znajomość jej mechanizmów, dlatego jest powoływany przez administrację i nie obowiązują go wymagania ilości edycji i długości stażu na wiki.
 5. Moderatorem treści może zostać zostać zarejestrowany użytkownik posiadający minimum 500 edycji w przestrzeni głównej oraz minimum 3 miesiące stażu na wiki. Konieczna jest aktywność w przestrzeni głównej wiki.
 6. Moderatorem dyskusji może zostać zarejestrowany użytkownik posiadający minimum 300 edycji w przestrzeni ogólnej oraz minimum 3 miesiące stażu na wiki. Konieczna jest aktywność na forum, czacie i discordzie.
 7. Moderatorem czatu może zostać zostać zarejestrowany użytkownik posiadający minimum 200 edycji w przestrzeni ogólnej oraz minimum miesiąc stażu na wiki. Konieczna jest aktywność na czacie i discordzie.
 8. Biurokrata zostaje wyłoniony z administratorów na wiki, a jego kandydatura podlega głosowaniu społeczności.
 9. Uprawnienia administratora, moderatora i biurokraty nadawane są na podstawie głosowania, trwającego 7 dni w wyróżnionym wątku na forum. Kandydatura zostanie potwierdzona, gdy co najmniej 50% głosujących jest za. Głosy wstrzymujące się, nie są brane pod uwagę. Do oddawania głosów upoważnieni są tylko zarejestrowani użytkownicy, z ponad dwumiesięcznym stażem, posiadający co najmniej 100 edycji w przestrzeni ogólnej Harry Potter Wiki (nie mogą to być osoby zbanowane na discordzie lub czacie). Ponadto administracja w danym głosowaniu może ustalić odpowiedni próg edycji, który musi zostać wykonany w danym okresie przed głosowaniem. Kandydaci do głosowań wybierani są przez administrację. Administracja może w szczególnych sytuacjach zaproponować kandydata na dane stanowisko, jeżeli minimalnie nie spełnia on wymogów zawartych w tym regulaminie.
 10. Uprawnienia Rollbacka są nadawane i odbierane tylko na podstawie decyzji administracji. Konieczne jest jedynie zostawienie informacji na tablicy.
 11. Na użytkownika, który otrzymał uprawnienia administracja może nałożyć okres próbny, trwający miesiąc od nadania. Konieczne jest wtedy ogłoszenie tego w wątku z głosowaniem, w momencie podawania wyników. W trakcie okresu próbnego taki użytkownik w pełni sprawuje swoje obowiązki i ograniczany jest tylko jego wkład w decyzje administracji. W przypadku gdy kandydat nie sprawdzi się na stanowisku uprawnienia mogą mu zostać natychmiastowo odebrane po okresie próbnym lub w trakcie jeśli będzie notorycznie, źle wypełniał obowiązki. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest by w trakcie okresu nadrobić wymaganą ilość edycji. Okres próbny może zostać przedłużony (maksymalnie o miesiąc), o czym administracja powiadomi użytkowników w stosownym wątku.
 12. Uprawnienia mogą zostać odebrane w przypadku braku aktywności przez ponad miesiąc, niewywiązywania się z obowiązków, nieumiejętnego korzystania z praw lub nieodpowiednich zachowań. Osoba ta otrzymuje ostrzeżenie od biurokraty i wymagana jest natychmiastowa poprawa. W przypadku jej braku na forum zostaje otwarte głosowanie w wyróżnionym wątku, w którym społeczność decyduje o odebraniu lub zachowaniu uprawnień. W wyjątkowych sytuacjach oraz gdy chodzi o Moderatorów, możliwe jest pominięcie głosowania.
________________________________________________________

Życzymy miłego edytowania!


Regulamin wzorowany na Dawno, dawno temu Wiki

Projekty na Harry Potter Wiki

Regularne Artykuł MiesiącaArtykuł na MedalCzy wiesz, że...Fan ArtUżytkownik Miesiąca
Sezonowe Dzień Nowego Artykułu • Mistrzostwa Harry Potter Wiki (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) • Puchar DomówWeekend Nowego Artykułu
Regulaminy RegulaminRegulamin konkursu Artykuł MiesiącaRegulamin konkursu Fan ArtPolityka edycji
Odznaczenia MedaleOrder Merlina
Inne KalendarzWielkie drzewo genealogiczne
Wstrzymane Czasopismo „Czarownica”Magiczne Cytaty
Zamknięte Komitet powitalny (lista członków komitetu) • Magiczne rozmówki z bliźniakami WeasleyOgólnomagiczny Instytut Magii Flamenthower (archiwum) • Prorok CodziennyTablica ogłoszeńWikianin od kuchni (nominacje) • Wieczory u Madame RosmertyWyróżnione grafiki
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.