FANDOM


 1. Konkurs „Artykuł Miesiąca” polega na jak najlepszym rozbudowaniu jednego wybranego przez użytkownika artykułu.
 2. Głównym organizatorem AM jest strona Harry Potter Wiki.
 3. Główny nadzór nad przebiegiem AM należy do administracji HPW.
 4. Administracja HPW zastrzega sobie prawo do przedłużenia edycji konkursu lub zmiany osoby przeprowadzającej z powodów losowych, które mogą mieć istotny wpływ na przebieg AM.
 5. Czas trwania edycji:
  1. Czas na rozbudowę: Od godziny 0:00:01 pierwszego dnia miesiąca do godziny 23:59:59 przedostatniego dnia miesiąca.
  2. Czas głosowania: Od ostatniego dnia miesiąca do drugiego dnia następnego miesiąca.
 6. Każdy z uczestników biorąc udział w konkursie lub też oddający głos zgadza się równocześnie na warunki AM zawarte w regulaminie.

 1. Kolejna edycja AM rozpoczyna się 1 dnia nowego miesiąca, w momencie wstawienia na subforum Artykuł Miesiąca wyróżnionego wątku.
 2. W konkursie może wziąć udział każdy zarejestrowany użytkownik, który w wątku z aktualną edycją poda informację, którą stroną zamierza się zająć w danym okresie oraz w wybranym artykule wstawi szablon: W Edycji.
 3. Do głosowania zostaną zakwalifikowane artykuły:
  1. Ukończone nie później jak przedostatniego dnia miesiąca (aby zasygnalizować ukończenie artykułu konieczne jest usunięcie z niego szablonu "WEdycji").
  2. Które rozbudowano w znaczący sposób (większość treści została dodana w ramach rozbudowy do AM).
  3. Które nie zawierają poważnych błędów w budowie strony.
 4. W razie nieukończenia rozbudowy w czasie jednej edycji możliwe jest ponowne zgłoszenie tego samego artykułu w kolejnych edycjach.
 5. Ostatniego dnia miesiąca wątek ze zgłoszeniami zostaje zamknięty, publikowane jest głosowanie i nie przyjmuje się żadnych nowych zgłoszeń.


 1. Głosowanie rozpoczyna się ostatniego dnia miesiąca, w momencie wstawienia na subforum Artykuł Miesiąca wyróżnionego wątku z głosowaniem na zgłoszone prace.
 2. Za ważny uznaje się głos, który:
  1. Został oddany w komentarzu pod wątkiem z głosowaniem.
  2. Zawiera uzasadnienie wyboru danego artykułu.
  3. Nie będący głosem na swoją własną pracę.
  4. Będący jedynym głosem na daną pracę.
  5. Nie będący jawnie „wyproszonym” u użytkowników.
 3. Organizatorzy proszą o przemyślane decyzje dotyczące wyboru zwycięskiej pracy ze względu na brak możliwości zmiany oddanego głosu.
 4. W przypadku zgłoszenia się do rywalizacji 6 (i więcej) prac, zmieniana jest forma poprawnego głosu na następującą:
  2 pkt - (nazwa artykułu i uzasadnienie głosu)
  1 pkt - (nazwa artykułu i uzasadnienie głosu)
 5. Głosowanie zostaje zakończone drugiego dnia następnego miesiąca. Po ogłoszeniu wyników wątek z głosowaniem zostaje zamknięty, zwycięski artykuł pojawia się na stronie głównej HPW (gdzie zostanie do zakończenia kolejnej edycji), strona Harry Potter Wiki:AM zostaje zaktualizowana i przyznawane są medala za zwycięstwo w danej edycji.
 6. Głosowanie może być przedłużone o kolejne 24 godziny, w wyniku zdarzeń losowych, takich jak brak głosów lub brak możliwości wyłonienia jednej zwycięskiej pracy. W takim przypadku konieczne jest poinformowanie społeczności o przedłużeniu terminu.
 7. W przypadku zgłoszenia lub też ukończenia w danym miesiącu tylko jednego artykułu - praca taka wygrywa tzw. walkowerem.


Regulamin obowiązuje od 27.02.2018 oraz od głosowania 56. edycji konkursu Artykuł Miesiąca, wszystkie poprzednie edycje opieraja się o poprzednie, nieaktualne wersje regulaminu.

Projekty na Harry Potter Wiki

Regularne Artykuł MiesiącaArtykuł na MedalCzy wiesz, że...Fan ArtMagiczne CytatyUżytkownik Miesiąca
Sezonowe Dzień Nowego Artykułu • Mistrzostwa Harry Potter Wiki (2015, 2016, 2017, 2018) • Puchar DomówWeekend Nowego Artykułu
Regulaminy RegulaminRegulamin konkursu Artykuł MiesiącaRegulamin konkursu Fan ArtPolityka edycji
Odznaczenia MedaleOrder Merlina
Inne Czasopismo „Czarownica”KalendarzMagiczne rozmówki z bliźniakami WeasleyWielkie drzewo genealogiczne
Zamknięte Komitet powitalny (lista członków komitetu) • Ogólnomagiczny Instytut Magii FlamenthowerProrok CodziennyTablica ogłoszeńWikianin od kuchni (nominacje) • Wieczory u Madame RosmertyWyróżnione grafiki