FANDOM


 1. Konkurs „Artykuł Miesiąca” (AM) polega na jak najlepszym rozbudowaniu jednego wybranego przez użytkownika artykułu.
 2. Głównym organizatorem AM jest strona Harry Potter Wiki, a nadzór nad przebiegiem konkursu prowadzi administracja HPW.
 3. Administracja HPW zastrzega sobie prawo do przedłużenia edycji konkursu lub zmiany osoby przeprowadzającej z powodów losowych, które mogą mieć istotny wpływ na przebieg AM.
 4. Czas trwania edycji:
  1. Czas na rozbudowę: Od pierwszego dnia miesiąca (włącznie), do końca przedostatniego dnia miesiąca.
  2. Czas głosowania: Od ostatniego dnia miesiąca, do drugiego dnia następnego miesiąca.
 5. Każdy z uczestników biorąc udział w konkursie lub też oddający głos zgadza się równocześnie na warunki AM zawarte w regulaminie.

 1. Kolejna edycja AM rozpoczyna się 1 dnia nowego miesiąca, w momencie opublikowania na subforum Artykuł Miesiąca wyróżnionego wątku. Od tego momentu, aż do końca przedostatniego dnia miesiąca trwa czas na zgłaszanie i rozbudowę artykułów. Po tym czasie wątek zostaje zamknięty i nie przyjmuje się nowych zgłoszeń.
 2. Ostatniego dnia miesiąca rozpoczyna się głosowanie, wraz z publikacją przeznaczonego do tego wątku na subforum Artykuł Miesiąca. Od tego momentu, aż do drugiego dnia następnego miesiąca można oddawać głosy.
 3. Drugiego dnia następnego miesiąca ogłaszane są wyniki głosowania, wątek z głosowaniem zostaje zamknięty, a strona projektu zostaje zaktualizowana.
 4. Artykuł, który zajął pierwsze miejsce, zostaje wyróżniony na stronie głównej i otrzymuje Szablon:AM świadczący o zwycięstwie. Autor tego artykułu dostaje medal za zajęcie pierwszego miejsca.
 5. W przypadku zakwalifikowania tylko jednego artykułu, wygrywa on tak zwanym walkowerem, a głosowanie jest pomijane.

 1. W konkursie może wziąć udział każdy zarejestrowany użytkownik Harry Potter Wiki, rozbudowując maksymalnie jeden artykuł na każdą edycję.
 2. Aby wziąć udział, należy najpierw wybrać jeden z artykułów w przestrzeni głównej HPW. Może być to dowolna istniejąca lub nowo dodana strona, na której nikt inny nie dodał wcześniej szablonu WEdycji. Następnie należy pod aktualnym wątkiem konkursu zostawić komentarz, który w jednoznaczny sposób świadczy o dokonanym wyborze (komentarz może ograniczyć się do linku wybranego artykułu). W wybranej przez siebie stronie należy umieścić szablon WEdycji, który nie może być usunięty aż do końca głosowania (tylko w przypadku gdy strona została do niego zakwalifikowana).
 3. Zgłoszony artykuł musi zostać maksymalnie rozbudowany przez osobę zgłaszającą, czyli autora. Rozbudowa powinna być zakończona, dopiero gdy artykuł będzie się charakteryzować kompletnością oraz poprawnością zarówno od strony językowej, jak i zawartej treści.
 4. Po zakończeniu rozbudowy należy pod aktualnym wątkiem (tym samym, w którym wcześniej zgłoszono artykuł) zostawić komentarz świadczący jednoznacznie o gotowości zgłoszonej strony do głosowania. Artykuł można dalej edytować, aż do rozpoczęcia głosowania (tylko w przypadku zakwalifikowania strony), jednak edycje te nie będą już brane pod uwagę podczas kwalifikowania strony do głosowania. Komentarz z ogłoszeniem końca rozbudowy należy dodać najpóźniej przedostatniego dnia miesiąca.
 5. Po rozpoczęciu głosowania absolutnie zabronione jest edytowanie zakwalifikowanych stron, nawet przez autora. Jeśli autor doda w tym czasie do swojego artykułu większą ilość treści lub co gorsza zastosuje się do uwag i sugestii, podanych w głosach, będzie to oznaczało natychmiastową dyskwalifikację.

 1. Zgłoszone artykuły poddawane są przez organizatora konkursu weryfikacji przed zakwalifikowaniem ich do głosowania. Weryfikacja dokonywana jest na podstawie rozbudowy, czyli edycji dokonanych w artykule przez autora między zgłoszeniem strony a ogłoszeniem końca prac nad stroną. Brane są także pod uwagę edycje autora przed dokonaniem zgłoszenia, ale nie wcześniej jak po ostatniej zmianie innej osoby, dokonanej, gdy na stronie nie było szablonu WEdycji.
 2. Weryfikacji podlegają tylko artykuły, których rozbudowa została zakończona, co ogłoszono w komentarzu pod wątkiem.
 3. Wymagania, które musi spełniać artykuł, by zakwalifikować się do głosowania:
  1. Szablon WEdycji, z dodanym nickiem autora musi znajdować się na stronie podczas rozbudowy, aż do końca głosowania.
  2. Artykuł musi charakteryzować się kompletnością. Nie mogą pojawić się wyjątkowo drastyczne pominięcia w zawartych informacjach.
  3. Artykuł musi charakteryzować się poprawnością pod względem języka, zawartych informacji oraz budowy artykułu.
  4. Treści zawarte na stronie przynajmniej w połowie muszą być dodane przez autora podczas rozbudowy w ramach konkursu.
  5. Autor musi dokonać przynajmniej jedną, niecofniętą edycję w artykule, w miesiącu, w którym strona ta została przez niego zgłoszona.
 4. W wypadku niespełnienia wymagań zgłoszenie może zostać zdyskwalifikowane, nawet podczas trwania głosowania.
 5. W przypadku niesłusznego niezakwalifikowania lub zdyskwalifikowania artykułu, organizator może automatycznie zakwalifikować zgłoszenie do następnego głosowania, jeśli zostanie ponownie zgłoszony (komentarz z ogłoszeniem końca rozbudowy nie jest konieczny).

 1. Zagłosować może każdy zarejestrowany użytkownik Harry Potter Wiki, oddając maksymalnie jeden głos na każdą edycję.
 2. Aby zagłosować, należy pod wątkiem z aktualnym głosowaniem opublikować komentarz wyjaśniający w jednoznaczny sposób, któremu artykułowi oddaje się punkt. Konieczne jest także zawarcie odpowiedniego uzasadnienia swojego wyboru.
 3. Głosu nie można zmienić po jego publikacji, dlatego uprasza się o dobre przemyślenie decyzji.
 4. W przypadku zgłoszenia do rywalizacji 6 (i więcej) prac, zmieniana jest forma poprawnego głosu na następującą:
 • 2 pkt - (nazwa artykułu i uzasadnienie głosu)
 • 1 pkt - (nazwa artykułu i uzasadnienie głosu)
 1. Głosowanie może być przedłużone o kolejne 24 godziny, w wyniku zdarzeń losowych, takich jak brak głosów lub brak możliwości wyłonienia jednej zwycięskiej pracy. W takim przypadku konieczne jest poinformowanie społeczności o przedłużeniu terminu.

Regulamin obowiązuje od 30.09.2019 oraz od głosowania 75. edycji konkursu Artykuł Miesiąca, wszystkie poprzednie edycje opierają się o poprzednie, nieaktualne wersje regulaminu.

Projekty na Harry Potter Wiki

Regularne Artykuł MiesiącaArtykuł na MedalCzy wiesz, że...Fan ArtUżytkownik Miesiąca
Sezonowe Dzień Nowego Artykułu • Mistrzostwa Harry Potter Wiki (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) • Puchar DomówWeekend Nowego Artykułu
Regulaminy RegulaminRegulamin konkursu Artykuł MiesiącaRegulamin konkursu Fan ArtPolityka edycji
Odznaczenia MedaleOrder Merlina
Inne KalendarzWielkie drzewo genealogiczne
Wstrzymane Czasopismo „Czarownica”Magiczne Cytaty
Zamknięte Komitet powitalny (lista członków komitetu) • Magiczne rozmówki z bliźniakami WeasleyOgólnomagiczny Instytut Magii Flamenthower (archiwum) • Prorok CodziennyTablica ogłoszeńWikianin od kuchni (nominacje) • Wieczory u Madame RosmertyWyróżnione grafiki
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.