FANDOM


 1. Konkurs „Fan Art” (FA) polega na tworzeniu rysunków w tematyce Harry'ego Pottera, zgodnie z wybraną dla danej edycji kategorią.
 2. Głównym organizatorem FA jest strona Harry Potter Wiki, a nadzór nad przebiegiem konkursu prowadzi administracja HPW.
 3. Osobą odpowiedzialną za przebieg konkursu jest Natalkolx.
 4. Administracja HPW zastrzega sobie prawo do przedłużenia edycji konkursu lub zmiany osoby przeprowadzającej z powodów losowych, które mogą mieć istotny wpływ na przebieg FA.
 5. Czas trwania edycji:
  1. Czas na zgłaszanie prac: Od 15. dnia miesiąca (włącznie), do 13. dnia następnego miesiąca (włącznie).
  2. Czas głosowania: Od 14. do 16. dnia miesiąca (włącznie).
 6. Każdy z uczestników biorąc udział w konkursie lub też oddający głos zgadza się równocześnie na warunki FA zawarte w regulaminie.

 1. Kolejna edycja FA rozpoczyna się 15. dnia każdego miesiąca, w momencie opublikowania na subforum Fan Art wyróżnionego wątku. W wątku zawarta zostaje kategoria obowiązująca w danej edycji i ewentualne informacje związane z motywem przewodnim. Od tego momentu, aż do 13. dnia następnego miesiąca (włącznie) trwa czas na zgłaszanie prac. Po tym czasie wątek zostaje zamknięty i nie przyjmuje się nowych zgłoszeń.
 2. 14. dnia miesiąca rozpoczyna się głosowanie, wraz z publikacją przeznaczonego do tego wątku na subforum Fan Art. Od tego momentu, aż do 16. dnia miesiąca można oddawać głosy.
 3. 16. dnia miesiąca ogłaszane są wyniki głosowania, wątek z głosowaniem zostaje zamknięty, a strona projektu zaktualizowana.
 4. Praca, która zwyciężyła, zostaje wyróżniona na stronie głównej, a uczestnicy otrzymują medale za udział.
 5. W przypadku zakwalifikowania tylko jednej pracy, wygrywa ona tak zwanym walkowerem, a głosowanie jest pomijane.

 1. W konkursie może wziąć udział każdy zarejestrowany użytkownik, który posiada przynajmniej 10 edycji w przestrzeni ogólnej na Harry Potter Wiki.
 2. Aby wziąć udział, należy najpierw sprawdzić kategorię obecnej edycji, a następnie przygotować pracę, zgodną z tą kategorią. Gotową pracę należy w formie cyfrowej przesłać na wiki i opublikować w komentarzu pod wątkiem z aktualną edycją. Zachęcamy do zawarcia w tym komentarzu krótkiego opisu, a także tytułu pracy.
 3. Do końca czasu na zgłoszenia można zmienić pracę lub dokonywać poprawek. Organizator może także, za zgodą uczestnika, udzielić pomocy w formie wykadrowania lub obrócenia grafiki.

 1. Zgłoszone prace poddawane są przez organizatora konkursu weryfikacji przed zakwalifikowaniem ich do głosowania.
 2. Weryfikacji podlegają tylko prace przesłane na wiki w formie plików png, jpg lub jpeg, zaopatrzone licencją praw zastrzeżonych i zgłoszone w komentarzu pod aktualnym wątkiem konkursu, przed minięciem terminu na zgłoszenia.
 3. Wymagania, które musi spełniać zgłoszenie, by zakwalifikować się do głosowania:
  1. Praca musi zostać zeskanowana lub sfotografowana w sposób czytelny, umożliwiający rozpoznanie rysunku.
  2. Praca musi być podpisana nickiem autora. Podpis musi znajdować się na pracy, nie można go dodać za pomocą programów komputerowych.
  3. Praca musi być wykonana techniką należąca do form płaszczyznowych (malarstwo, rysunek itp.). Nie można jednak tworzyć zgłoszeń w grafice komputerowej. Dopuszczalne są jedynie drobne poprawki.
  4. Praca musi być wykonana starannie (nie wymaga się umiejętności rysowania, ale poważnego podejścia do wykonania pracy).
  5. Temat pracy musi być ściśle związany z kategorią edycji. Motyw przewodni musi być wyraźnie widoczny na zgłoszeniu.
  6. Całkowicie zabronione jest zgłaszanie cudzych prac, dokonywania plagiatów i tworzenia kalk.
  7. Na pracy nie mogą znajdować się elementy niestosowne, pornograficzne, wulgarne i obraźliwe.
  8. W przypadku gdy praca jest wzorowana na innych grafikach (np. kadrach z filmu), konieczne jest podanie źródła. Jeżeli nie zrobi się tego do głosowania, praca zostanie zdyskwalifikowana z konkursu.
 4. W zależności od kategorii w wątku z konkursem mogą pojawić się nowe informacje i wymagania dotyczące pracy. Konieczne jest trzymanie się tych wytycznych.
 5. W wypadku niespełnienia wymagań zgłoszenie może zostać zdyskwalifikowane, nawet podczas trwania głosowania.
 6. W przypadku niesłusznego niezakwalifikowania lub zdyskwalifikowania pracy, organizator może automatycznie zakwalifikować zgłoszenie do następnego głosowania, jeśli zostanie ponownie zgłoszone.

 1. Zagłosować może każdy zarejestrowany użytkownik, który posiada przynajmniej 10 edycji w przestrzeni ogólnej na Harry Potter Wiki.
 2. Aby zagłosować, należy pod wątkiem z aktualnym głosowaniem opublikować komentarz, w którym w następujący sposób należy przyznać punkty, zgodnie z następującym schematem:
 • 3 punkty – (nick autora pracy, która się najbardziej podoba)
 • 2 punkty – (nick autora pracy, która się mniej podoba)
 • 1 punkt – (nick autora pracy, która się jeszcze mniej podoba)
 1. W przypadku zakwalifikowania do głosowania dwóch prac, zmienia się schemat przyznawania punktów na:
 • 3 punkty – (nick autora pracy, która się najbardziej podoba)
 • 2 punkty – (nick autora pracy, która się mniej podoba)
 1. Głosu nie można zmienić po jego publikacji, dlatego uprasza się o dobre przemyślenie decyzji.
 2. Nie wolno głosować na własną pracę. Z tego powodu, w przypadku trzech prac w głosowaniu uczestnicy konkursu mogą przyznać tylko 3 i 2 punkty, a w sytuacji dwóch prac uczestnicy nie mogą głosować w ogóle.
 3. Nie wolno głosować więcej niż jeden raz.
 4. Niedopuszczalne jest proszenie się o głosy, publiczne namawianie na oddanie głosu na daną pracę, czy proszenie o wsparcie.
 5. Komentarze pod wątkiem dotyczącym głosowania odnoszą się jedynie do wątku. Nie należy pisać spamu czy skarg. Wszelka zbędna działalność będzie usunięta, a użytkownik może zostać upomniany, bądź nawet zablokowany.
 6. W przypadku złamania któregoś punktu w regulaminie, praca może zostać wycofana z konkursu, a głosy na nią unieważnione. Wówczas głosujący ma możliwość zmienić punktację, lecz jeśli tego nie zrobi, jego głosy na aktualne prace dalej będą liczone.
 7. Głosowanie może być przedłużone o kolejne 24 godziny, w wyniku zdarzeń losowych, takich jak brak głosów lub brak możliwości wyłonienia jednej zwycięskiej pracy. W takim przypadku konieczne jest poinformowanie społeczności o przedłużeniu terminu.

Regulamin obowiązuje od 16.09.2019 oraz od 81. edycji konkursu Fan Art, wszystkie poprzednie edycje opieraja się o poprzednie, nieaktualne wersje regulaminu.

Projekty na Harry Potter Wiki

Regularne Artykuł MiesiącaArtykuł na MedalCzy wiesz, że...Fan ArtUżytkownik Miesiąca
Sezonowe Dzień Nowego Artykułu • Mistrzostwa Harry Potter Wiki (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) • Puchar DomówWeekend Nowego Artykułu
Regulaminy RegulaminRegulamin konkursu Artykuł MiesiącaRegulamin konkursu Fan ArtPolityka edycji
Odznaczenia MedaleOrder Merlina
Inne KalendarzWielkie drzewo genealogiczne
Wstrzymane Czasopismo „Czarownica”Magiczne Cytaty
Zamknięte Komitet powitalny (lista członków komitetu) • Magiczne rozmówki z bliźniakami WeasleyOgólnomagiczny Instytut Magii Flamenthower (archiwum) • Prorok CodziennyTablica ogłoszeńWikianin od kuchni (nominacje) • Wieczory u Madame RosmertyWyróżnione grafiki
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.