Harry Potter Wiki
Harry Potter Wiki

()

Użycie

Jest to szablon do zapisania uwagi dotyczącej treści strony, używany najczęściej w listach wypunktowanych sekcji "Występowanie" oraz w infoboxach. Po umieszczeniu w artykule pojawia się pomniejszona treść wpisana do szablonu, umieszczona w nawiasie.

Aby użyć w trybie źródłowym, należy umieścić poniższy kod w treści strony.

 {{Comment|treść szablonu}}