FANDOM


Grifindor je kuća koja podstiče hrabrost, čojstvo i junaštvo. Životinja koja se nalazi na grifindorskom amblemu je lav, a grifindorske boje su crvena i zlatna. Minerva MekGonagal je trenutni starešina kuće, a Skoroobezglavljeni Nik je kućni duh.

Pošto je ovo Harijeva kuća, njene privatne prostorije i učenici su najbolje opisani. Grifindorske prostorije se nalaze u jedoj od kula, a ulaz se nalazi na sedmom spratu i čuva ga portret Debele dame. Ona dopušta ulazak samo ako joj se da pravilna lozinka koju ona stalno menja. Iza slike se nalazi veliki dnevni boravak sa kaminom, a dvoje stepenica vode u muške i ženske spavaonice.

Sledi spisak poznatih Grifindoraca:

  * Kolin i Denis Krivej
  * Hermiona Grendžer
  * Nevil Longbotom
  * Hari Poter
  * Fred i Džordž Vesli
  * Džini Vesli
  * Persi Vesli
  * Ron Vesli, kao i svi drugi Veslijevi (Bil, Čarli, Moli, Artur…)
  * Lavander Braun
  * Šejmus Finigen
  * Parvati Petil
  * Din Tomas
  *Lili Evans(Poter)
  *Džejms Poter 
  *Sirijus Blek 
  *Remus Lupin 
  *Piter Petigru 
  *Minerva Mek Gonal 
  *I Albus Dambldor je bio Grifindorac
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.