FANDOM


Dumbledore's speech at the Great Hall in 1996

Хогвортски директор Албус Дамблдор стоји испред ученика у Велика Сала током Гозбе добродошлице 1996. године.

Директор или Директорка представља управника Школе Магије. Они имају највећа овлашћења поводом сигурности и функционисања школе, и поседују моћ да прекрше било коју другу одлуку неког од осталих органа у школи. Директори не могу прекршити одлуке Управног одбора на Хогвортсу. Директор такође контролише заштитне чини око школе и поседује способност да дозволи одређеним особама пребацивање. Четири оснивача Хогвортса нису били директори, иако су управљали школом за свог живота.

Хогвортс такође има Заменика или Заменицу директора који помаже директору у извршавању његових дужности. У случају немогућности директора да извршава своја овлашћења, Заменик Директора може постати Вршилац Дужности Директора док Управни одбор не изабере новог, сталног директора. Може постојати више заменика, будући да су Кероуови заједно били заменици Северуса Снејпа.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.