FANDOM


Bundimunnarna finns numera över hela världen. En vilande bundimuund kan liknas vid en klunga med gröna svampar, som dock har ögon. Om bundimunnen känner sig hotad, "skuttar" den iväg på sina långa och spindelaktiga ben.

Bundimunnens specialité är att ta sig in under golv och lister och på så sätt förstöra hus. En obehaglig odör avslöjar att man har haft besök av bundimunnar. Lukten kommer från ett sekret som djuret utsöndrar; ett sekret som också får husgrunden att ruttna. Det effektivaste sättet att ta bort en bundium är genom olika rengöringsförtrollningar; dock bör man kontaka Avdelningen för övervakning av Magiska djur (Sektion ohyra). Detta bör göras innan huset rasar.Mall:Wikipedia

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.