FANDOM


Chizpurflar anses av många vara märkliga djur. Chizpurflar lever "av" magi, oftast genom trolldrycker drycker. Detta gör de genom att bosätta sig i kittlar, för att försöka slicka i sig trolldrycksrester och på det sättet växa, fysiskt och magiskt. Chizpurflar kan också börja gnaga på något magiskt föremål, till exempel en trollstav, för att komma åt den magiska kärnan.

Det är inte svårt för en medelmåttig trollkarl att hantera en normal chizpurfel; Dock kan en ovanligt magifylld chizpurfel vara ett stort problem och det krävs ibland att Sektionen för övervakning av magiska skapelser får kallas in.

Chizpurflar påverkar mugglarvärlden, genom att de "attackerar" nya elektroniska föremål, när de inte får tag i magiska föremål; varför vet man inte riktigt. Dock vet man att detta är ofta en anledning till att dessa apparater inte fungerar som de borde. Detta vet dock inte mugglarna om, utan hittar av någon anledning på egna förklaringar till beteendet.Mall:Wikipedia

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.