FANDOM


De oförlåtliga förbannelserna är tre strängt förbjudna besvärjelser som ger livstids fängelsestraff i Azkaban. De tre formlerna är:

Förbannelserna Cruciatusförbannelsen och Avada Kedavra för att användas mot människor om man inte använde dem i självförsvar 1632 av Trolldomsministeriet. År 1722 ändrades lagen så att även Imperiusförbannelsen tillhörde en av de oförlåtliga förbannelserna, men de var fortfarande inte helt oförlåtliga. Det var först efter 1786 som man tog bort alla förmildrande omständigheter och gjorde förbannelserna helt förbjudna för alla utom de som fick tillstånd att använda dem (exempelvis trollkarlsministrarna och Aurorerna).

Avada Kedavra

Huvudartikel: Avada Kedavra-förbannelsen

Avada Kedavra-förbannelsen är värst av samtliga oförlåtliga förbannelser och dödar omedelbart. Det finns inget magiskt försvar mot förbannelsen. Om förbannelsen missar sitt tänkta offer och träffar ett föremål istället, så frisläpps energin genom en explosion. Om föremålet är brännbart börjar det brinna med gröna lågor tills endast aska återstår.


Cruciatusförbannelsen

Huvudartikel: Cruciatusförbannelsen

Cruciatusförbannelsen orsakar en mycket plågsam smärta på offret. Den kräver en trollstav och måste utföras verbalt. Förbannelsens effekter varierar beroende på offrets förhoppningar och känslor.

Imperiusförbannelsen

Huvudartikel: Imperiusförbannelsen

Imperiusförbannelsen placerar offret i trans, eller drömlikt tillstånd. Kastaren kan då styra offret, som styrs helt av kastarens vilja. Denna upplevelse beskriv som alldeles fantastisk; upphävandet av alla känslor såsom ansvar eller oro över ens handlingar byts ut mot den fria viljan.


Förbannelserna och Harry Potter

Harry Potter har utsatts för dem alla tre. Han överlevde Avada Kedavra-förbannelsen då Lord Voldemort försökte mörda honom med den. Detta ledde till Voldemorts fall. Då Bartemius Crouch Jr, i form av Alastor Moody, utförde Imperiusförbannelsen på eleverna i lektionerna i försvar mot svartkonster i demonstrerande syfte under Harrys fjärde år, var Harry en av dem få som kunde stå emot den. Då Voldemort återuppstår kastar denne Cruciatusförbannelsen på Harry. Harry upplevde då att blodet blev till syra och vitglödgade knivar skar igenom varje centimeter av huden.

Se även

FigurerPlatserVäxter - Magi - Föremål - TrollformlerTrolldrycker - Organisationer - Svartkonster - Quidditch - Elevhem - Årtal och datum - Blod - Familjer - Varelser - Fiktiva böcker - Husdjur - Pengar - Tidningar - Filmer - Skådespelare
Kategoriträd - Huvudsida

Mall:Wikipedia
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.