FANDOM


Erised-spegeln, på svenska kallad Mörd-spegeln, är en magisk spegel som visar betraktarens innersta dröm. Harry ser sig till exempel omgiven av sin familj och släkt medan Ron ser sig som quidditchkapten och förste ordningsman. Spegeln förtollas av Dumbledore i första boken som hans skydd för De Vises Sten. Bara den som ville ha stenen men inte använda den skulle få den. Harry fick stenen för att han ville bara få den för att inte Voldemort skulle ta den och göra livselexir.

Erised

Spegeln har fått sitt namn efter första ordet i den inskription som står på ramen, nämligen Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi. Inskriptionen är engelska, men baklänges och med ändrade mellanrum mellan orden, och lyder på svenska "Jag visar inte ditt ansikte, utan ditt hjärtas önskan[dröm]". Det första ordet erised blir baklänges desire som betyder önskan eller dröm på svenska. Därav kommer det svenska namnet mörd som är dröm baklänges.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.