FANDOM


Förvandlingskonst är en typ av magi som fokuserar på att förändra formen eller utseendet på ett föremål genom att förändra föremålets molekylära struktur.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.