FANDOM


Fantastiska vidunder och var man hittar dem (engelska: Fantastic Beasts and Where to Find Them) av J.K. Rowling är en bok med beskrivningar av de magiska vidunder som förekommer i böckerna om Harry Potter. Boken är skriven under namnet Newt Scamander, som har en liten biroll i böckerna som författare och djurexpert. Förordet är signerat Albus Dumbledore, som har en stor roll i böckerna som Harrys mentor.

Till skillnad från Harry Potter-böckerna är Fantastiska vidunder och var man hittar dem och Quidditch genom tiderna inte illustrerade av Alvaro Tapia utan av J.K. Rowling själv. Dessutom går alla intäkter från boken till välgörenhetsorganisationen Comic Relief.

Den fiktiva boken

Boken utger sig för att vara en reproduktion av en fiktiv bok skriven av den fiktive författaren Newt Scamander, en berömd magizoolog. Magizoologi är läran om magiska varelser, och den som studerar detta ämne är en magizoolog. Det reproducerade exemplaret skall ha ägts av Harry Potter, och innehåller även klotter i marginalen av Harry, Ron och Hermione, vilket verkar ha skrivits runt den fjärde boken.

Boken innehåller magizoologins historia och beskriver 75 magiska arter från hela världen. Det mesta av informationen i boken har insamlats av Scamander under många års forskningsresor över fem kontinenter. Den fiktive författaren anger att den första utgåvan skrevs på uppdrag av Mr Augustus Worms vid bokförlaget Obscurus Books 1918, men blev inte publicerad förrän 1927. Det reproducerade exemplaret är av den 52:a utgåvan.

Boken är en obligatorisk läsning för förstaårsstudenter vid Hogwarts, där den har använts i undervisningen allt sedan den först publicerades. Det är oklart varför den ingår i litteraturlistan för första året, då eleverna inte studerar magiska varelser förrän tredje året. Kanske används den som referenslitteratur vad gäller de mörkrets varelser som studeras på lektionerna i försvar mot svartkonst. I förordet påpekar Albus Dumbledore att boken är ett utmärkt referensverk för envart magiskt hushåll. Men man får dock inte veta något om hur man tolkar varselögats skrik och de andra saker han säger hushållen kan slå upp i boken.

Djur som förekommer i boken

Av dessa vidunder förekommer bara ett fåtal i böckerna om Harry Potter.

Se även


Harry Potter-serien av J.K. Rowling
De Vises Sten bok film spel soundtrack, film soundtrack, spel
Hemligheternas kammare bok film spel soundtrack, film soundtrack, spel
Fången från Azkaban bok film spel soundtrack, film soundtrack, spel
Den Flammande bägaren bok film spel soundtrack, film soundtrack, spel
Fenixorden bok film spel soundtrack, film soundtrack, spel
Halvblodsprinsen bok film spel soundtrack, film soundtrack, spel
Dödsrelikerna bok film 1 spel 1 soundtrack 1, film soundtrack 1, spel
film 2 spel 2 soundtrack 2, film soundtrack 2, spel
Fördömda Barnet manus pjäs
Fantastiska vidunder (filmserie)
Fantastiska vidunder och var man hittar dem bok manus film soundtrack spel
Grindelwalds Brott manus film
Mall:Wikipedia
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.