Harry Potter-wikin
Advertisement

GET (engelska OWL) är den examen Hogwartselever tar i slutet av det femte året. GET står för Grund-Examen i Trollkonst och är ett mycket viktigt prov, som bland annat avgör vilka ämnen eleverna kan fortsätta läsa och vilka jobb de kan få.

Hermione Granger fick mycket bra betyg i sin GET-examen, elva Utomordentligt och ett Över Förväntan i Försvar mot Svartkonster.

De tre godkända betygen är Utomordentligt (U), Över Förväntan (Ö) och Acceptabelt (A), medan de tre underkända betygen är Dåligt (D), Bedrövligt (B) och Knäppt (K).

Advertisement