FANDOM


GET (engelska OWL) är den examen Hogwartselever tar i slutet av det femte året. GET står för Grund-Examen i Trollkonst och är ett mycket viktigt prov, som bland annat avgör vilka ämnen eleverna kan fortsätta läsa och vilka jobb de kan få.

Hermione Granger fick mycket bra betyg i sin GET-examen, elva Utomordentligt och ett Över Förväntan i Försvar mot Svartkonster.

De tre godkända betygen är Utomordentligt (U), Över Förväntan (Ö) och Acceptabelt (A), medan de tre underkända betygen är Dåligt (D), Bedrövligt (B) och Knäppt (K).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.