FANDOM


Gringotts trollkarlsbank, i folkmun Gringotts, är trollkarlarnas och häxornas egna bank och ligger i Diagongränden. Den drivs av svartalfer och anses ha mycket hög säkerhetsnivå. Enda kända inbrottet är i bankvalv 713 (där Hagrid och Harry hämtade det mystiska paketet i början av första boken). Inbrottet inträffade en kort tid efter Hagrids och Harrys besök där.

Beskrivning

Gringotts stora byggnad, nära ingången till Svartvändargränden, är större än alla närliggande byggnader. Kunder passerar först igenom bronsdörrar, sedan silverdörrar, innan de kommer in till lobbyn. Golvet är täckt av marmor, och långa diskar sträcker sig längs med väggarna genom hela den stora salen. Valven är belägngna långt under staden, och kunderna får åka genom underjordiska tunnlar på mycket snabba magiska vagnar för att komma dit. Inskriptionen på dörren till lobbyn lyder så här:

Träd in här, främling, men ge akt uppå
Det straff en syndig girighet kan få,
Ty den som något tar, men ej förtjänat det,
Får ytterst dyrt betala för sin snikenhet,
Så om du söker här, djupt ner vid spårets slut
En skatt som aldrig nånsin varit din förut,
Tjuv, tag dig i akt, du härmed varnad är,
om mer än bara rikedom du finner här.

Hagrid säger i den första boken till Harry att man måste vara galen för att försöka råna Gringotts. Svartalfer är otroligt giriga och skulle göra vad som helst för att skydda sina rikedomar. Det finns också minst en drake som vaktar vissa speciella valv, men den enda observerade draken rymde tillsammans med Harry, Ron och Hermione under deras inbrott i sjunde boken.

Det finns olika sätt att öppna valven på Gringotts. De allra flesta valv, som Harrys, öppnas med en liten guldnyckel. Men säkrare valv har olika förvandlingar kastade över sig, som till exempel valv 713, som en Gringotts-alf måste dra med fingret över. Om någon annan skulle försöka med detta skulle han sugas in genom dörren, som bara undersöks en gång vart tionde år.

Valven

För att komma in i valven behöver man en nyckel; i vissa valv kan dock bara svartalfer komma in med hjälp av deras magi.

Några kända valv är:

Valv 713

Bankvalv 713 är Albus Dumbledores valv i Gringotts som Hagrid och Harry Potter hämtar De vises sten ur. För att de skulle komma in där krävdes hjälp från svartalfen Griphook (vissa valvdörrar kan bara öppnas utav svartalferna).

Ett kort tag efter att de hämtat stenen bröt sig Professor Quirrell (på order av Voldemort) in där. Eftersom De vises sten flyttats till Hogwarts av Hagrid hittade inte Professor Quirrell någonting i valvet.

Bankvalv 713 och Bellatrix Lestranges valv är de enda valven på Gringotts som någon har lyckats bryta sig in i.

Inbrottet i bankvalv 713 gav stora rubriker i trollkarlstidningen The Daily Prophet.

Bellatrix Lestranges valv

I Harry Potter och dödsrelikerna råkar Bellatrix Lestrange halvt försäga sig, och Harry chansar på att någon av Voldemorts horrokruxer ligger där; men de vet inte vad, och inte hur e ska ta sig dit. Dock får de hjälp av svartalfen Griphook, och de lyckas osedda ta sig ner till Lestranges valv, tack vare Polyjuice-elexir och Imperius-förbannelsen. Väl där, slutar förtrollningarna att verka, och de rotar igenom valvet, för att försöka hitta Hufflepuffs bägare, men allting inne i valvet är förtrollad att börja glöda och mångdubbla sig vid beröring. Till slut lyckades de hitta bägaren, och rymmer tillsammans med en drake som vaktar några av de äldsta och mest värdefulla valven.

Mindre valv

Se även


Platser
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.