FANDOM


Hippogriff är ett djur som är till hälften örn och till hälften häst. Den är mycket stolt och respektingivande, man måste vara försiktig innan man kan börja lära känna den. För att få den att acceptera en måste man sakta närma sig stanna en bit ifrån och buga respektfullt. Dessutom ska man försöka att inte blinka, hippogriffer liter inte på de som blinkar för mycket. Bugar hipogriffen tillbaka kan man gå fram och klappa den. Om inte gör man klokt i att avlägsna sig så snabbt så möjligt.

Den förekommer för första gången i "Harry Potter och fången från Azkaban" när när Hagrid visar hippogriffen Vingfåle för Harrys klass. Då får Harry rida på den, dock så blir Draco Malfoy avundsjuk och kallar Vingfåle fula ord och visar ingen respekt. Då angriper Vingfåle honom och han får föras till sjukhusflygeln. Dracos pappa Lucius Malfoy som jobbar på trolldomsministeriet griper då in och Vingfåle ställs inför rätta. Hagrid försöker föra Vingfåles talan men misslyckas och Vingfåle blir dömd till döden. Samma dag avrättningen ska ske räddar Harry och Hermione honom (Ron är på sjukhusflygeln) med hjälp av tidvändaren. Det är Dumbledore som ger dem idèn att göra det samtidigt som de befriar Sirius Black, Harrys gudfar.

Hippogriffer äter döda djur, i synnerlighet illrar. Bl.a. lockar Hermione Vingfåle till sig med en död iller i Fången från Azkaban, när de befriade Vingfåle från bödeln. Hippogriffen vingfåle kallas också för vittervinge i Harry Potter och Halv-blods pinsen för att skyda vittervinges identitet.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.