Harry Potter-wikin
Advertisement


"Om horrokruxen, den ondaste af alla magiska uppfinningar, skola vi ej tala ock ej heller gifva några anvisningar..."
- Afskyvärd och ondskefull magi[1]

En horrokrux (engelska: horcrux) är i den fiktiva Harry Potter-världen ett föremål där en person har lagt en del av sin själ, i syfte att bli odödlig. Dör en person som lagrat en del av sin själ i en horrokrux, finns ens själ alltså fortfarande kvar bland de levande och även om den inte är fullständig överlever man. För att skapa en horrokrux måste man utföra "en akt av ren ondska": Man måste mörda någon, vilket delar själen. Horrokruxer räknas som svart magi och det enda som går att finna om dem i Hogwarts skolbibliotek är ett stycke i boken "Afskyvärd ock ondskefull magi"; "Om horrokruxer, den ondaste av alla magiska uppfinningar, skola vi ej tala ock ej heller gifva några anvisningar". Lord Voldemort anses ha delat upp sin själ i sju delar och alltså skapat sex horrokruxer. (Den sjunde delen av hans själ är alltså fortfarande kopplad till hans kropp.) Horrokrux uttalas ofta utan arikeln "en" framför, exempel; Men vad är horrokrux egentligen?

Den första horrokruxen skapades av Herpo den Vidrige, samma person som skapat den första basilisken.

Horrokruxerna

De enda horrokruxerna som blivit utförligt beskrivna är de som är skapade av Voldemort, vilka är:

  1. Harry Potter och Halvblodsprinsen Kapitel 18 (Överraskningar på födelsedagen)
Advertisement