1. Mugglare (singular:en mugglare, plural:flera mugglare) är benämningen på de människor som saknar magiska förmågor och inte känner till den magiska världen eller magins hemligheter. De har inte en droppe magiskt blod i sig.
  2. No-Majs eller No-Majes är den amerikanska versionen av Mugglare. 

Kända icke-magiker och deras familjer

Familj Kända individer
Bryce Frank Bryce - Familjen Dolders trädgårdsmästare
Dursley

Mrs Dursley - mor till Vernon och Marjorie Dursley

Vernon Dursley

Marjorie Dursley

Dudley Dursley

Evans

Mr Evans

Mrs Evans

Petunia Evans-Dursley

Dolder

Thomas Dolder

Mary Dolder

Tom Dolder Senior

Snape Tobias Snape - Eileen Princes make, Severus Snapes far
Thomas

Dean Thomas föräldrar

Granger Hermione Grangers föräldrar
Creevey Colin och Dennis Creeveys föräldrar

Bakom kulisserna

Etymologi

Ordet är en översättning av engelskans Muggle med samma betydelse. J.K Rowling hävdar att hon skapat ordet från engelskans "mug" som betyder ungefär "dumbom". Ordet har kommit att användas metaforiskt i andra sammanhang än bara Harry Potter-relaterade. Då ofta med betydelsen "icke inbjuden", "oinvigd" eller "omedveten".

Se även

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.