FANDOM


Irland är en ö i norra Atlanten och ligger väster om Storbritannien. I Mugglarvärlden är den största delen av ön bara Irland medan en liten bit av norra ön är Nordirland, som tillhör Storbritannien. Huvudstaden på Irland är Dublin och huvudstaden i Nordirland är Belfast.

Magiskt styre

Det magiska styret i Irland är okänt, Det skulle kunna vara samma som i Storbritannien där Trolldomsministeriet styr landet.

En representant från Irland var med i Internationella trollkarlsförbundet och deltog i mötet som hölls i USA den 6 december 1926.

Magisk utbildning

Under medeltiden så lärde en häxdrottning, Maeve, ungdomar de magiska konsterna. Senare så grundades Hogwarts Skola för Häxkonster och Trolldom i Skottland och även Irländska häxor och trollkarlar fick komma in på skolan.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.