FANDOM


Innan hade Jättarna runt hundra olika stammar runt om i världen. Dock fanns det, runt slutet av 1990-talet, endast en Jättekoloni kvar. Där levde alla kvarlevande jättar och kolonin gömde de i bergen i nordöstra Europa (antagligen någonstans i Uralbergen). År 1995 låg populationen i kolonin fortfarande runt åttio jättar men det blev snabbt diskuterbart om det var så många kvar eftersom det var mycket intärna intriger, oftast över mat, partners eller gammalt agg som legat kvar sedan tidigare stammar existerade, men också för mer triviala saker som bättre sovplats nära elden eller bara lust för våld.

Majoriteten av Trollkarlsvärlden fruktar och avskyr Jättar för de illdåd som de utfört tidigare i historien. Man har därför lämnat kolonin obevakad och isolerad, utan anledning till att attackera dem så länge de inte attackerar först. Mugglare som bergsklättrar som kommer nära kolonin kan förlora livet men dessa händelser avskrivs som olyckor.

Gurgen under Andra Trollkarlskriget var Karkus som var uppvaktad av Rubeus Hagrid och Olympe MaximeAlbus Dumbledores vägnar för att förhandla om en allians. Dock blev Karkus dödad samma år och Golgomath ersatte honom som Gurg som skapade en allians med Lord Voldemort och Dödsätare istället. Det är okänt vad som hände med kolonin efter att Lord Voldemort dog 1998.

Kända medlemmar i konolin

Framträdanden

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.