FANDOM


Jarveyn är spridd över de brittiska öarna, Irland och Nordamerika. Jarveyn kan liknas vid en förvuxen vessla eller iller; jarveyn kan dock tala. Den kan inte föra ett normalt samtal, utan yttrar sig bara i korta och oförskämda meningar.

Jarveyn lever oftast under mark och lever på gnomer, mullvadar, sorkar och råttor.Mall:Wikipedia

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.